SRO om tørbatterier og våde elementer

 • STX 2.g
 • SRO (Fysik B, Kemi B)
 • 10
 • 25
 • 3560
 • Word2003

SRO om tørbatterier og våde elementer

SRO i Fysik B og Kemi B om tørbatterier og våde elementer.

"Opgaveformulering"
Hvad er et batteri? Hvad er vådelementer? Hvordan virker de?

Vi vil komme i dybden med tørelementer og vådelementer, beskrive den fysiske model for et batteri samt beskrive vådelementet ved at opstille de kemiske processer. Som den typiske naturvidenskabelige metode viser vi tingene først og fremmes teoretisk og derefter beviser vi det vha. eksperimenter.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Tørelement 4
Akkumulator 5
- Blyakkumulator 5
Andre batterier 6
Spændingskilde 7
Teori: ”Karakteristik for et tørbatteri” 7
Teori: ”Ydeevne for et batteri” 9
Vådelement samt teori for ”Nernst lov” 12
Karakteristik for et batteri 14
- Databehandling: 15
- Graf: 16
- Grafanalyse: 16
Ydeevne for et batteri 18
- Databehandling: 18
- Graf: 19
- Grafanalyse: 19
- Graf over punkterne omkring toppunktet: 20
Nernst lov 21
- Databehandling 22
- Graf: 22
- Grafanalyse: 22
Konklusion: 24
Litteraturliste: 26

Uddrag

Indledning

Det endte med at blive en enorm omvæltning af samfundet, da man indførte vekselstrøm frem for jævnstrøm, der have alvorlige transportproblemer med stort effekttab som følge, benytter vi os stadig af jævnstrøm – i alt overvejende grad fra elektriske batterier. Udviklingen er dog bestemt ikke løbet fra batterierne. Der forskes i dag i batterier som næsten aldrig før, og det hænger selvfølgelig sammen med vores behov for dem. Vi anvender dem næsten over alt: bærbare, mp3-afspillere, bilakkumulatorer, vækkeure og mange andre. På grund af batteriernes relevans for det moderne samfund, har deres opbygning også relevans for en detaljeret forklaring af batteriernes virkemåde.

Tørelement
Vi vil starte med at kigge på et tørelement, som også kan betegnes for en belastet spændingskilde fysisk set. Tørelement er en gammeldages betegnelse for et tørt galvanisk elememt, som er lukket. Her er den vandige elektrolyt blot stivnet. Vi vil kigge på et salmiak-brunstens-batteri.
Som vist på figur 1 består tørelementet først og fremmest af et zinkhylster, der samtidig virker som negativ elektrode. Det er herefter påfyldt af en elektrolytopløsning af salmiak (eller retter sagt ammoniumklorid) og zinkklorid, som er absorberet i et porøst materiale. Kigger vi i kernen af batteriet, sidder der en carbonstang, som er omgivet af brunsten og carbonpulver som positiv elektrode. Vi kan nu opstille et cellediagram for, hvordan elementet er opbygget:

Ved negativ pol sker der en oxidation, dvs. der bliver afgivet to elektroner(se figur 1). Der sker naturligvis en reduktion i den positive pol, dvs. at vil blive modtaget to elektroner(se figur 1)... Køb adgang for at læse mere

SRO om tørbatterier og våde elementer

[2]
Bedømmelser
 • 06-06-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Alt igennem en god opgave, var til stor hjælp.
 • 15-01-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  God opgave..................