SRO om Daniell elementet | Fysik A og Kemi B

  • STX 2.g
  • SRO (Fysik A, Kemi B)
  • Ingen givet
  • 18
  • 2941
  • PDF

SRO om Daniell elementet | Fysik A og Kemi B

Denne Studieretningsopgave (SRO) handler om Daniell-elementet og er skrevet i Fysik og Kemi.

Opgaven går i dybden med det elektrokemiske celle Daniell element, bl.a. opbygningen og hvordan det fungerer.

Desuden indeholder den en dybdegående gennemgang af den strømgivende reaktion i et elektrokemisk batteri, nemlig redoxreaktionen. Her inddrages også en redegørelse for en lineær spændingskilde, som ser nærmere på den indre og ydre effekt, strømstyrken, den indre modstand, polspændingen og hvilespændingen af en teoretisk lineær spændingskilde.

I opgaven testes et Daniell element, hvor der bestemmes vigtige parametre for en elektrokemisk celle. Der analyseres desuden ud fra observationerne på Daniell elementet og argumentere for hvilke antagelser der kan drages ud fra disse.

Desuden opstilles, med den naturvidenskabelige hypotetisk-deduktive metode, en hypotese, som testes ved eksperiment med Daniells element.

Indhold

Indledning – et elektrokemisk element
Naturvidenskabelige hypotetisk-deduktiv metode
Red(duktion)ox(idation) reaktion
Lineære spændingskilde
- Resistans – når kredsløbet møder modstand
- Indre og ydre spændingsfald
- Polspænding – Nernst-ligningen
Daniell elementet
- Forsøgsopstilling:
- Cellediagram – et praktisk redskab til overblik
- Hypoteser
- Maksimumeffekt
- Maksimumstrømstyrke
Elektrodepotentialet
En strømafgivende celle – mange muligheder
Betydningen af ændringer elektrolytternes koncentration
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Det elektrokemiske element, Volta søjlen, var den første strømkilde, der kunne levere en konstant elektrisk strøm. Et elektrokemisk element har evnen at omdanne kemisk energi til elektrisk energi, grundet en række fysiske love såvel som kemiske reaktioner. Der vil i opgaven blive gået i dybden med det elektrokemiske celle Daniell element, bl.a. opbygningen og hvordan det fungere. Jeg vil lave en dybdegående gennemgang af den strømgivende reaktion i et elektrokemisk batteri, nemlig redoxreaktionen. Jeg inddrager også en redegørelse for en lineær spændingskilde, hvor jeg vil se nærmere på den indre og ydre effekt, strømstyrken, den indre modstand, polspændingen og hvilespændingen af en teoretisk lineær spændingskilde. Jeg opstiller og tester et Daniell element, hvor der bestemmes vigtige parametre, for en elektrokemisk celle. Jeg analyserer desuden ud fra mine observationer på Daniell elementet og argumentere for hvilke antagelser der kan drages ud fra disse... Køb adgang for at læse mere

SRO om Daniell elementet | Fysik A og Kemi B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.