SRO: Potentiometrisk syre-basetitrering og differentialregning

  • STX 2.g
  • SRO (Matematik A, Kemi A)
  • 10
  • 11
  • 2730
  • Word2007

SRO: Potentiometrisk syre-basetitrering og differentialregning

SRO i Kemi A og Matematik A, som omhandler titrering og differentialregning.

Lærers kommentar

For lidt matematik i forhold til kemi

Studienets kommentar

Du kan læse mere om syrer og baser, pH-beregninger i vores kompendier om disse emner. Du kan også læse om differentialregning i vores kompendium om dette emne.

Indhold

Abstract 2
Indledning 4
Syrer og baser 4
Optræden i hverdagen 4
Definition 4
Syrers og basers styrke 5
pH-værdi 6
Potentiometrisk syre-basetitrering 7
Differentialkvotient 7
Monotoniforhold 8
HCl – saltsyre 8
Saltsyrens koncentration 10
CH3COOH – Eddikesyre 10
Eddikesyrens koncentration 10
Matematik – kemi 11
Konklusion 11
Litteraturliste 11
Billeder 11
Bilag 1 12
Bilag 2 12

Uddrag

Indledning
Jeg vil i denne SRO arbejde med syre-basetitrering, og hvordan vi på matematisk vis, kan bestemme den ukendte koncentration af syren.
Herunder vil jeg beskæftige mig med differentialregning og monotoniforhold, og hvordan den første og anden afledede funktion har grafisk betydning for funktionen. Desuden vil jeg redegøre for definitionerne på stærke og svare syrer og pH-begrebet.
Da dette er en opgave på tværs af to naturvidenskabelige fag, vil jeg i stedet for at bruge Benjamin Blooms taksonomiske niveauer, bruge solo taksonomi. Her vil der være en forståelse og formidling af den grundlæggede matematik og kemi, og endvidere være en perspektivering udover fagene.
Man arbejder generelt meget med beregninger i kemi, og derfor spænder kemi og matematik godt med hinanden. I denne opgave bruges differentialregning til at bestemme syrernes koncentration, og derved får vi en tværfaglig opgave.
Opgavens opbygning foregår ved først at redegøre for begreberne som er centrale for emnet, derefter en behandling af resultaterne som er tilegnet under forsøget i kemi d. 1. marts, og en afslutning med konklusion.

Syrer og baser
Optræden i hverdagen
Syrer og baser optræder ofte i hverdagen, og er kendte verden over. Når maden smager surt, er det fordi den indeholder en syre. En citron smager meget surt, fordi den indeholder citronsyre.
Mennesker kan lide af for meget mavesyre, som resulterer i halsbrand eller sure opstød. Dette kan behandles med en tablet magnesia, som indeholder det aktive stof MgO, magnesiumoxid . Dette stof er en kemisk forbindelse mellem magnesium og ilt, som er basisk. Fordi stoffet er basisk vil det neutralisere syren i maven, og hæver altså pH-værdien i maven... Køb adgang for at læse mere

SRO: Potentiometrisk syre-basetitrering og differentialregning

[1]
Bedømmelser
  • 09-02-2012
    opgaven er ok...................