SRO om integration og ghettodannelse i engelsk A og samfundsfag A

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 10
  • 2403
  • PDF

SRO om integration og ghettodannelse i engelsk A og samfundsfag A

Studieretningsopgave (SRO) i fagene Engelsk A og Samfundsfag A. Opgaven handler om integration og ghettodannelse, mere specifikt hvordan ghettodannelse påvirker integrationen.

Problemformuleringen lød:
Vil regeringens og henholdsvis oppositionens ghettoudspil kunne løse de problemer de mener ghettoisering medfører for integration i Danmark – sammenlignet med andre landes erfaringer?

Herunder bliver følgende problemstilligner behandlet:
1. Gør rede for regeringens og oppositionens ghettoudspil fra efteråret 2010
2. Analyser nogle selvvalgte amerikanske sangtekster, med henblik på at karakterisere de unges oplevelse af livet i ghettoen
3. Diskuter fordele og ulemper ved ghettoisering som model for integration. Overvej andre muligheder og inddrag erfaringer fra USA i diskussionen

Derudover indeholder opgaven også det obligatoriske "English abstract", som også fik karakteren 10.

Indhold

Forside
Abstract
Indholdsfortegnelse
Indledning
Redegørelse
Analyse
Diskussion/vurdering
Konklusion
Referencer
Kildefortegnelse

Uddrag

Jeg har valgt at skrive om emnet integration, med specielt fokus på ghettoiseringens rolle som model for integration i det danske samfund - sammenlignet med erfaringer fra andre lande. Jeg mener, at det er et interessant og aktuelt emne at forholde sig til, da både regeringen og oppositionen sidste år fremlagde deres fremtidige ghettoudspil. Med min overordnede problemformulering vil jeg forsøge at finde en sammenhæng mellem mine tre givne opgave-spørgsmål. Først vil jeg redegøre for henholdsvis regeringens og oppositionens nylig udsendte ghettoudspil, dernæst vil jeg analysere to sangtekster fra USA med unge i fokus og til sidst vil jeg forsøge at binde spørgsmålene sammen og vurdere hvorvidt ghettoisering præger integrationen... Køb adgang for at læse mere

SRO om integration og ghettodannelse i engelsk A og samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.