SRO om immigration og integration i samfundsfag A og engelsk A

  • STX 2.g
  • SRO (Samfundsfag A, Engelsk A)
  • 7
  • 8
  • 2559
  • PDF

SRO om immigration og integration i samfundsfag A og engelsk A

Studieretningsopgave (SRO) i samfundsfag A og engelsk A om immigration og integration.

Problemformuleringen lød:
Redegørelse for forskellige strategier for indvandreres tilpasning til en kultur. Analyse af teksterne "Chameleon" og "You can't go home again". Diskussion af de forskellige strategier for tilpasning, der kommer til udtryk i tektsterne.

Lærers kommentar

Samfundsfagsdelen var god, engelskanalyserne var svage.

Indhold

Abstract 1
Indledning 2
Tilpasningsstrategier 2
”Chameleon” 4
“You Can’t Go Home Again” 5
Diskussion 6
Konklusion. 7
Litteraturliste 8
Analysereferencer 8

Uddrag

Immigration, indvandrere og integration. Det er alle ord, vi hører meget I vores dagligdag. Folk fra hele verdenen har kommentarer, fordomme og meninger om disse begreber. Ofte hører vi politikere snakke om indvandrepolitik, og alle har meninger om hvordan indvandrere skal opføre sig i deres nye land. Der findes mange forskellige måder at håndtere det på, og jeg vil med denne opgave undersøge hvordan indvandrere kan tilpasse sig et nyt land, samt komme ind på hvilke af disse der kunne fungere bedst i vores samfund. Derudover vil jeg kigge på hvordan dette emne behandles i litteraturen.
Jeg vil i denne opgave redegøre for forskellige strategier for indvandreres tilpasning til en kultur. Derefter analysere teksterne "Chameleon" og "You can’t go home again". Til sidst vil jeg diskutere de forskellige strategier for tilpasning, der kommer til udtryk i tektsterne... Køb adgang for at læse mere

SRO om immigration og integration i samfundsfag A og engelsk A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.