SRO om indvandring og identitet i samfundsfag A og psykologi B

 • STX 2.g
 • SRO (Samfundsfag A, Psykologi B)
 • 10
 • 10
 • 3364
 • PDF

SRO om indvandring og identitet i samfundsfag A og psykologi B

Studieretningsopgave (SRO) i fagene samfundsfag A og psykologi B om indvandring og identitet.

Opgaven redegør for de særlige identitetsproblemer en indvandrer kan opleve i mødet med en ny kultur, en analysere af "My Son the Fanatic" og artikler omhandlende London attentatet for at belyse konsekvenserne af disse problemer for både samfund og individ med fokus på indvandrere i teenageårene.

Indhold

-Abstract 1
-Indledning 1
-Identitetsproblemer for indvandrere i kultur sammenstødet 1
-Analyse af My Son the Fanatic med henblik på at belyse konsekvenserne af identitetsdannelses problemer for samfund og individ 1
-My Son the Fanatic 1
-Alis identitetssplittelse 1
-London-attentatet 2
-Vurdering af hovedpersonerne i forhold til modellen i Gyldendals Psykologihåndbog, 2
-Konklusion 2
-Litteraturliste 2
-Bilag 3

Uddrag

Hvem er vi, hvorfor lever vi, som vi gør og hvorfor opstår der for nogle så store problemer i forhold til at være indvandrer i lande med store kulturelle forskelle? I den efterfølgende udredning vil jeg først redegøre for de særlige identitetsproblemer en indvandrer kan opleve i mødet med en ny kultur, derefter vil jeg analysere My Son the Fanatic og artikler omhandlende London attentatet for at belyse konsekvenserne af disse problemer for både samfund og individ med fokus på indvandrere i teenageårene. Til slut vil jeg vurdere hovedpersonen i My Son the Fanatic i forhold til modellen fra Gyldendals Psykologihåndbog.
Min opfattelse er, at identitet spiller en stor rolle i forhold til mange indvandreres problemer med at falde til i lande, der afviger væsentlig i religionsopfattelse og som har store kulturelle forskelle... Køb adgang for at læse mere

SRO om indvandring og identitet i samfundsfag A og psykologi B

[7]
Bedømmelser
 • 04-12-2010
  Givet af 3.g'er på STX
  synes du har belyst de væsentligste hovedproblemer i novellen my son the fanatic :)
 • 02-12-2011
  God opgave, kunne godt bruges.
 • 01-03-2012
  Givet af 2.g'er på STX
  Rigtig god inspiration. Tak!
 • 19-04-2011
  rigtig god til inspiration