SRO om straf | Samfundsfag A og Psykologi B

 • STX 2.g
 • SRO (Samfundsfag A, Psykologi B)
 • 10
 • 12
 • 2966
 • PDF

SRO om straf | Samfundsfag A og Psykologi B

Studieretningsopgave (SRO) om straf. Opgaven er skrevet i psykologi B og samfundsfag A.

Problemformuleringen lød:
- Redegørelse for begrebet straf samt straffens historiske udvikling.
- Opgaven indeholder en kort redegørelse for tre strafferetsteorier: Den klassiske, den sociologiske og den nyklassiske.
- Derudover diskuteres straffens virkning i to forskellige cases. Den første case omhandler spontan gadevold og den anden omhandler planlagt terror. der analyseres hvilken virkning starf har ud fra et psykologisk synspunkt og derefter ud fra et samfundsfagligt.

Indhold

Abstract 1
Indledning 4
Straf og straffens historiske udvikling. 4
Diskussion og vurdering af straffens virkning i spontan- og planlagt kriminalitet 6
Konklusion 10
Kilder 12

Uddrag

I dansk ret er straf defineret i straffelovens § 31: "De almindelige straffe er fængsel og bøde". Straf findes dog også i en masse andre sammenhænge, fx ved opdragelse af børn, ”det røde kort” i fodbold osv., men dette vil jeg ikke beskæftige mig med her, men derimod den retsvidenskabelige definition af straf samt straffens historie.
Gennem historien har man haft forskellige grunde til at straffe, og alt efter hvilken strafferetstanke man beskæftiger sig med, vil man vægte forskellige faktorer i højere eller mindre grad. Når man taler om straf er det væsentligt at overveje, hvem man ønsker at straffe. Straffen kan nemlig både påvirke lovovertræderen selv, men også andre - eksempelvis samfundet. Desuden skal man kigge på straf-fens tidsperspektiv, om man vil straffe bagudrettet eller fremadrettet. Dette kan sættes ind i et ske-ma som ses nedenfor... Køb adgang for at læse mere

SRO om straf | Samfundsfag A og Psykologi B

[3]
Bedømmelser
 • 04-12-2012
  Gode teorier omhandlende straffens formål, påvirkning på samfundet samt på det enkelte individ.
 • 17-02-2017
  Givet af 2.g'er på STX
  En god opgave med brugbare informationer og teorier
 • 26-02-2013
  en god opgave, tak for det