Delopgave A: Bandekrig og værdipolitik | Samfundsfag A

 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 10
 • 4
 • 1856
 • PDF

Delopgave A: Bandekrig og værdipolitik | Samfundsfag A

Besvarelse af fællesdel 1a, 1b, 1c samt delopgave a bandekrig og værdipolitik i eksamenssættet "Risikosamfund".

B2: Undersøg, hvad der af materialet i bilag A1 kan udledes om danskernes holdning til bandekriminalitet og mediernes betydning herfor. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.
B3: Diskuter i hvor høj grad danskernes holdning til bandekriminalitet er udtryk for en generel værdipolitisk højredrejning. Besvarelsen skal tage udgangspunkt i bilag A2.

Lærers kommentar

Samlet set 10 - fin besvarelse. Fællesdelen var til 7.

Elevens kommentar

Konklusionen til sidst kunne godt være mere klar, min lærer skriver: "Mener du så at svaret er at der IKKE er sket en generel højredrejning – blot en højredrejning af SD (som spiser af DF's vælgere) ? Det kunne godt være mere klart skrevet."

Studienets kommentar

Kommentar B2:
- Udmærket læsning af bilagsmaterialet.
- 14 point på en skala fra -100 til 100 betyder ikke, at 14 % af befolkningen mener, at medierne overdrev historien. Det betyder, at danskerne gennemsnitligt set scorede 14, og dermed mente, at medierne overdrev historien om bandekrige.
- Selvom den konkrete læsning er udmærket, bør der være mere fokus på, hvad det faktisk siger. Vær mere grundig med at skrive en konklusion.

Kommentar B3:
- Besvarelsen har ikke ordentligt fokus på problemstillingen. Er bandekrig et værdipolitisk emne? Er holdningen hertil et eksempel på en værdipolitisk højredrejning?
- Ud fra bilagsmaterialet kan man sige, at det med stor sandsynlighed er tilfældet, men ikke nødvendigvis, at det er det. For at give et svar skulle man have haft undersøgelser fra flere år angående befolkningens holdning til bandekriminalitet.

Uddrag

Af tabel 1 fremgår det at hhv. rockergrupper og andre bander havde forøvet kriminalitet 449 og 172 gange i år 2008. Dvs. rockerne er næsten 3 gange så kriminelle sammenlignet med det der i tabellen betegnes ”andre bander”.

Tabel 2 viser forekomsten af ordene bandekriminalitet, indvandrere og rockere i forskellige aviser såsom BT. Ekstrabladet, Berlingske Tidende, Politikken og Jyllandsposten. Tabellen opererer med 6 kategoriseringer af ordene. Mest markant – eller mest brugt – er ordene ”bandekrig ” og ”bandekriminalitet”. Det fremgår at der i perioden 2006 til 2009 er sket en eksplosiv vækst i brugen af disse ord. F.eks. er ordet ”bandekriminalitet” steget fra 20 til 152 i denne periode. Brug af ordet ”bandkrig” er ligeledes steget eksplosivt i dagbladenes spalter, fra at optræde 7 gange til 444 gange i 1. halvår af 2009.
Fælles for alle 6 kategorier er at brugen af disse ord, i dagblade og aviser, har den største stigning fra 2008 (2. halvår) til 2009 (1. halvår), hvilket kunne vidne om, at der er tale om en eskalering af bandekonflikter og bandekrige i samfundet i perioden.

Knytter man ordene indvandrere og ”bandekriminalitet” og ser på forekomsten af ordene i dagbladene og aviserne, er de kun brugt fra 3 til 14 gange i perioden. Ser man derimod på ”indvandrere og bandekrig” er der stor stigning i brug af disse ord – fra 1 til 74 i...

---

”Værdipolitik er et udtryk for den politiske debat om værdispørgsmål såsom ligestilling, miljø, abort og indvandring.”

Det fremgår af ovenstående citat, at indvandring er et af fire værdipolitiske spørgsmål. Jeg kunne udlede af tabelmaterialet, at danskerne tilsyneladende har en fordom over for indvandrere (hvad angår bandekonflikten). For at diskutere om danskernes holdning er et udtryk for en værdipolitisk højredrejning, vil jeg kigge på Socialdemokraternes (ændrede?) holdning til indvandring politik.

Af bilag A2 fremgår det af Ugebrevet A4 – som LO udgiver - at socialdemokratiet fører nyliberalistisk politik, der ikke harmonerer med befolkningens ønsker. Generelt er den politiske debat om økonomisk fordelingspolitik skiftet ud med en debat om indvandring, kriminalitet, moral og miljø. Ugebrevet A4 påpeger endvidere, at dette skift fra fordelingspolitik til værdipolitiske forhold betyder, at der skabes rum for højrepopulistiske partier som kritiserer socialdemokratiet for at svigte deres kernevælgere – arbejderne.
Som jeg i ovenstående har undersøgt, se... Køb adgang for at læse mere

Delopgave A: Bandekrig og værdipolitik | Samfundsfag A

[31]
Bedømmelser
 • 17-01-2012
  Fin besvarelse, lidt tynd - især i fællesdelen, men alt i alt nogle gode faglige argumenter. Kunne dog godt bruge lidt flere samfundsfaglige termer.
 • 03-10-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig fin opgave, men som forfatter selv nævner, så er fællesdelen ikke helt god. Modellen er ikke god! B2 og B3 var derimod rigtig gode!
 • 01-12-2014
  Givet af 2.g'er på STX
  Okay inspiration, dog er opgave 3 ikke helt i top
 • 05-05-2014
  Synes faktisk at opgaven er rigtig god