Delopgave A: Ny regering? | Samfundsfag A

Her finder du Studienets besvarelse af delopgave A, "Ny regering?", fra eksamenssættet "Nye alliancer", der blev stillet til skriftlig eksamen i Samfundsfag A på STX d. 31. maj 2018. 

Du kan bruge besvarelsen som inspiration til din egen opgave.

Opgaveformuleringerne lød:

"2. Undersøg, i hvor høj grad synspunkterne i bilag A1 vedrørende Socialdemokratiets og Dansk Folkepartis vælgergrupper og stemmeadfærd i Folketinget kan understøttes af materialet i bilag A2 (figur 1, tabel 1, figur 2, tabel 2 og tabel 3) og supplerende materiale. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om politiske skillelinjer. Angiv kilde ved anvendelse af supplerende materiale.

3. Diskutér, hvilke fordele og ulemper der for henholdsvis Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti er forbundet med at indtræde i en regering sammen. Diskussionen skal tage udgangspunkt i videoklippet i bilag A3, og du skal anvende viden om partiadfærd. Angiv kilde, hvis du anvender supplerende materiale."

Uddrag af besvarelsen af spørgsmål 3

Når fordele og ulemper ved et S-DF-regeringssamarbejde skal opvejes må det for det første overvejes om en flertalsregering bestående af S og DF kunne blive en realitet. Hvis S og DF tilsammen får over 89 mandater, vil de være uafhængige af støttepartier. I det tilfælde har S og DF både pragmatisk og ideologisk set ideelle forhold til at gennemføre deres politik og beholde magten. Både policy- og office-seeking-målsætninger vil således kunne forfølges. Partierne kan gennemføre alt, hvad de kan blive enige om, fordi forhandlingstaktiske overvejelser og politiske indrømmelser til andre end dem selv er overflødige. Ved seneste valg fik S og DF samlet 84 mandater, hvilket er 6 mandater fra et flertal i Folketinget. Samtidigt gik de to partier samlet set 18 mandater frem, hvilket gør det umuligt at udelukke scenariet med en flertalsregering bestående af S og DF ved næste valg. 

Dog vil DF, selv med en flertalsregering, alt andet lige mindske muligheden for at promovere sig som det mest værdipolitisk højreorienterede parti. Hvis DF er i regering vil partiet være bundet af S-samarbejdet i sine udtalelser og lovgivningsforslag, mens Nye Borgerlige på den værdipolitiske højrefløj vil have mulighed for at overbyde DF på strammerkursen for at kapre stemmer. Det vil således blive en ulempe for DF, at partiet i mindre grad kan opfylde målsætningen om at være vote-seeking...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Delopgave A: Ny regering? | Samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.