Delopgave A: Børnecheck og EU | Samfundsfag A

 • STX 3.g
 • Samfundsfag A
 • 10
 • 4
 • 1997
 • PDF

Eksempelbesvarelse: Delopgave A: Børnecheck og EU | Samfundsfag A

Her finder du en besvarelse af delopgave A, "Børnecheck og EU", fra eksamenssættet "Europæiske udfordringer", der blev stillet i Samfundsfag A på STX i maj 2015.

Opgaveformuleringen lød:

2. Undersøg, hvad der af materialet i bilag A1 kan udledes om danskernes holdning til princippet om fri bevægelighed i EU og konsekvenserne heraf. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om EU's indre marked.

3. Diskutér, hvorvidt EU's bestemmelser om arbejdskraftens fri bevægelighed udgør en trussel mod den danske velfærdsstat. Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag A2, og du skal anvende økonomisk viden.

Uddrag

Jeg ønsker i følgende opgave at undersøge danskernes holdning til princippet om fri bevægelighed i EU samt konsekvenserne heraf på baggrund af bilag A1. Opgaven vil gennemgå Figur 1, Figur 2, Tabel 1, Figur 4 og Figur 3 og herunder inddrage viden om vælgere og det indre marked og slutteligt konkludere på undersøgelsen.
Figur 1 viser en oversigt over danskernes opfattelse af, hvad der er det mest positive ved EU-samarbejdet relativt til EU's befolkning. Respondenterne har haft mulighed for at nævne de to ting de finder mest positive ved EU, og det ses af figuren, at ”Fred mellem EU-lande” og ”Den fri bevægelighed” er de forhold, som flest danskere vægter højest. Ca. 66% af danskerne peger på ”Fred mellem EU-lande” sammenlignet med ca. 56% af EU's befolkning som det mest positive ved EU-samarbejdet. ”Den fri bevægelighed” vurderes af ca. 50% af danskerne som det vigtigste, mens tallet er lidt højere for hele EU's befolkning (ca. 56%). Figuren viser således ikke overraskende, at fred mellem EU-lande vurderes...
---
I følgende opgave ønsker jeg at diskutere, hvorvidt EU's bestemmelser om arbejdskraftens fri bevægelighed udgør en trussel mod den danske velfærdsstat. Diskussionen vil tage udgangspunkt i synspunkterne i bilag A2, og efterfølgende kommentere på princippet om fri bevægelighed i forhold til begrebet ”velfærdsturisme”. Opgaven afsluttes med en konklusion.
Venstre-trioen Jens Rohde, Morten Løkkegaard og Anne E. Jensen stiller sig i bilag A2 positivt over for EU-samarbejdet. De fremhæver, at når andre politikere beskriver problemer med ”velfærdsturisme” er det ”uanstændigt”, fordi ”Arbejdstagere fra andre EU-lande selvfølgelig [skal] have adgang til SU, børnecheck og andre danske velfærdsydelser på lige fod med danske statsborgere”. I den forbindelse fremhæver de tre venstre-politikere, at diskursen omkring de danske velfærdsydelser i forhold til EU-samarbejdet er fordrejet. ”..udefrakommende arbejdere anses for nassere, mens danskerne, der arbejder og studerer i udlandet, gør Danmark ære, beriger andre lande og dygtiggør sig selv til gavn for såvel Danmark som Europa”. De tre venstre-politikere stiller sig således positive over for princippet om fri bevægelighed i EU, fordi det giver danskerne mange muligheder. Derfor mener de tre politikere heller ikke det er fair, at udlændinge, som flytter til Danmark, ikke skal have samme muligheder her, som danskerne har. De tre politikere frygter således ikke den såkaldte ”velfærdsturisme”, fordi en flytning til et andet EU-land ikke alene skyldes de velfærdsydelser, man kan få i det nye land, men derimod de arbejdsmuligheder der er. Derudover påpeger de tre venstre-politikere, at udefrakommende vil bidrage til... Køb adgang for at læse mere

Delopgave A: Børnecheck og EU | Samfundsfag A

[2]
Bedømmelser
 • 09-10-2017
  Givet af 3.g'er på STX
  Jeg synes overordnet, at undersøgelsen er for svag. Der mangler en del teorier og begreber, det er alt for redegørende. Den er god til at give overblik, men det er ikke et 12 tal værd.
 • 25-09-2016
  Virkelig god inspiration, især inddragelsen af relevante beregninger