SRP om Radioaktivitet og Lineære Systemer i Matematik A og Fysik A

 • STX 3.g
 • SRP (Matematik A, Fysik A)
 • 7
 • 26
 • 8800
 • PDF

SRP om Radioaktivitet og Lineære Systemer i Matematik A og Fysik A

Studieretningsprojekt (SRP) om Radioaktivitet og Lineære Systemer.

Jeg giver en forklaring på matricer, samt grundlæggende matematiske begreber som er nødvendige ved beregning med radioaktive kilder.

Herefter viser jeg løsningen til to ligninger med to ubekendte, samt tre ubekendte i tre ligninger, begge via determinanter.

Jeg udfører også to forsøg, et hvor jeg bestemmer den optimale spænding til at måle radioaktivitet med, og det andet forsøg er en test af dødtiden for et Geiger-Müller rør.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Abstract 3
2. Indledning 3
3. Matricer: 3
3.1 Grundlæggende begreber for matricer: 3
3.2 Regning med matricer: 4
Addition 4
Subtraktion: 5
Matrixmultiplikation: 6
4. Determinanter: 8
4.1 Determinanten for (2 × 2) matrix: 8
4.2 Determinanten for (3 × 3) matrix: 9
5. Radioaktivitet: 12
5.1 Henfaldsloven: 12
5.2 Aktivitet: 13
5.3 Tælletal: 14
5.4 Standardafvigelse: 14
5.5 Statistisk usikkerhed på tælletal: 14
5.6 Tællehastighed: 15
5.7 Baggrundsstråling: 15
6. Øvelse 1: Geiger-Müller-rørets spændingskarakteristik 16
6.1 Formål: 16
6.2 Teori: 16
Geiger-Müller tæller: 16
β-henfald: 17
6.3 Materialer: 17
6.4 Udførelse: 17
6.5 Målinger og beregninger: 18
6.6 Fejlkilder/usikkerheder: 18
6.7 Konklusion: 18
7. Øvelse 2: Måling på sten og kaliumsalte. 19
7.1 Formål: 19
7.2 Teori: 19
7.3 Materialer: 19
7.4 Udførelse: 19
7.5 Målinger/Beregninger: 19
7.6 Fejlkilder/usikkerheder: 21
7.7 Konklusion: 22
8. Øvelse 3: Måling af dødstiden i en Geiger-Müller tælleren: 22
8.1 Formål: 22
8.2 Teori: 22
Dødstid: 22
Gammastråling: 22
8.3 Materialer: 23
8.4 Udførelse: 23
8.5 Målinger/beregninger: 23
8.6 Fejlkilder/usikkerheder: 24
8.7 Konklusion: 24
9. Perspektivering 24
10. Konklusion 25
Litteraturliste 25

Uddrag

"2. Indledning
I denne opgave skriver jeg om lineære systemer og radioaktivitet. Jeg vil forklare, hvad matricer er og dens grundlæggende begreber.

Jeg vil vise, hvordan man udregner 2 ligninger med 2 ubekendte og 3 ligninger med 3 ubekendte med determinanter og ved hjælp af eksempler og derved eftervise Cramers sætning.

Derudover vil jeg fortælle om de mest grundlæggende begreber indenfor radioaktivitet, som fx baggrundsstråling. Til sidst har jeg valgt at lave 3 øvelser om radioaktivitet.

I den første øvelse har jeg valgt at lave et forsøg, hvor jeg finder, hvilken spænding der er bedst at måle radioaktivitet i. I et andet forsøg vil jeg se, hvor meget aktivitet og effektivitet kaliumsalte har. I det sidste og 3. forsøg vil jeg finde ud af, hvad dødtiden er for den brugte Geiger-Müller tæller."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Radioaktivitet og Lineære Systemer i Matematik A og Fysik A

[4]
Bedømmelser
 • 05-05-2010
  Rigtig god forklaring om matricer helt ned i detaljen! Det meste er dog taget fra en note og er ikke særlig godt skrevet om..
 • 16-02-2011
  matematikken er rigtig god i denne opgave, så hvis i har brug for matri regning kan jeg godt anbefale denne opgave.
 • 10-11-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Super super god, giver godt overblik og opgavens form og indhold.
 • 20-06-2010
  Godt opgave i velformuleret sprog! (Y)