SRP om Radioaktivitet i Hverdagen i Matematik A og Fysik A

 • STX 3.g
 • SRP (Matematik A, Fysik A)
 • 10
 • 36
 • 4021
 • PDF

SRP om Radioaktivitet i Hverdagen i Matematik A og Fysik A

SRP'et indeholder en beskrivelse af en undersøgelse foretaget af Risø om radon i danske enfamiliehuse, og herudover indgår forsøgene: "Sundhedssalt", KCl indhold i Seltin, og en opsamling og analyse af radondøtre.

Til sidst er der også opstillet og løst en differentialligningsmodel for et moderkerne-datterkerne henfald - Opgaven er skrevet i Matematik A og Fysik A.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 3
Strålingsbelastningen i Danmark 3
Forsøg: ”Sundhedssalt” (Seltin)4
Indledning 4
Teori 4
Opstilling og øvelsens udførsel 5
Måleresultater 5
Måleusikkerhed og fejlkilder 7
Delkonklusion 7
Radon i boliger 8
1. metode til reducering af radonkoncentration 8
2. metode til reducering af radonkoncentration 8
3. metode til reducering af radonkoncentration 9
Differentialligningsmodel 10
Opstilling af differentialligningsmodel 10

Løsning af differentialligningsmodel 11
Forsøg: Opsamling og analyse af radon-døtre 13
Indledning 13
Teori 13
”Første gæt” 15
Opstilling og øvelsens udførsel 17
Måleresultater 17
Måleusikkerhed og fejlkilder 21
Delkonklusion 21
Konklusion 22

Litteraturliste 23

Bilag
Bilag 1: Målinger til forsøget: ”Sundhedssalt” 24
Bilag 2: Radon i danske boliger 29
Bilag 3: Resultater fra Risøs rapport 30
Bilag 4: Udsnit af kernekort: U-238 31
Bilag 5: Udsnit af kernekort: Th-232 32
Bilag 6: Målinger til forsøget: Opasmling og analyse af radond-døtre 33
Bilag 7: Databehandling i Fpro 37

Uddrag

Indledning
Vi lever i en radioaktiv verden, hvor vi konstant er udsat for stråling fra naturligt forekommende radioaktive stoffer og fra verdensrummet.
Undersøgelser af stråling og radioaktive stoffers egenskaber igennem tiden, har ført til et fremskridt inden for medicinsk diagnostik og behandling, men også til tekniske fremskridt inden for landbrug, industri og forskning. Alt dette er med til at forbedre og gøre vores hverdag nemmere, men de udgør også alle en kilde til strålebelastning.
Foruden disse er der en række af andre strålingskilder i vores daglige miljø. Det omfatter bestråling fra forskellige produkter som fjernsyn, ure, røgalarmer osv..
Alt i alt er den samlede årlige gennemsnitlige dosis til danskerne omkring 4mSv/år fra alle kilder. Det er derfor interessant at undersøge, hvorvidt sundhedssalt er radioaktivt og påvise antallet radondøtre i et kælderrum. Til at bestemme antallet af kerner, vil jeg opstille og løse en differentialligningsmodel for et mor-datter-henfald.

Strålingsbelastningen i Danmark
De væsentligste kilder til strålebelastningen i Danmark kan inddeles i 6 hovedgrupper:
Fig.1

Fig. 1 viser, at fødevarer udgør omkring 9 % af strålingsbelastningen i Danmark. Fødevarernes ca. 9 % stråling skyldes de naturligt forekommende nuklider K-40, C-14 og Pb-210. K-40 er den
væsentligste strålingskilde, eftersom elektronerne fra K-40-henfaldene gennemsnitlig er ca. 10... Køb adgang for at læse mere

SRP om Radioaktivitet i Hverdagen i Matematik A og Fysik A

[2]
Bedømmelser
 • 10-11-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  Gav en god baggrund til mit diskussionsindlæg i min SRP
 • 21-11-2014
  Yuuup, en opgave der indeholder en del gode ting