Radikal retorik: Racisme som generaliserende begreb

  • HF 2. år
  • SSO (Dansk A)
  • 12
  • 20
  • 7052
  • PDF

Radikal retorik: Racisme som generaliserende begreb

Motivationen for at beskæftige mig med emnet racisme i denne opgave ligger i min interesse for retorik. Jeg mener, at udlændingedebatten gennem de sidste år har givet os gode eksempler på radikal retorik. I redegørelsen vil jeg inddrage og forklare ideologierne xenofobi og kulturalisme, der er væsentlige i min senere opgave.

Hertil vil jeg redegøre for appelformer og andre redskaber, der kan være nyttige til forståelsen af en ytring og et argument og vil således inddrage redskaberne i lyset af min diskussion.

Jeg vil i den anledning også inddrage nogle valgte udtalelser, der stammer fra indvandrer- og udlændingedebat, og analysere anvendelsen af ord med henblik på retorik. Her vil jeg også redegøre for medialisering og dens rolle i dansk politik.

Ud fra analysen vil jeg diskutere, hvorvidt racisme er et reelt problem i Danmark, eller om det er visse personers opfattelse og forståelse af, hvad racisme er, der forveksles med xenofobi og kulturalisme.

Derudover vil jeg inddrage en tekst af Václav Havel, Den Tjekkiske Republiks første præsident, der advarer mod generalisering efter kommunismens fald i Europa, med henblik på at perspektivere til danske forhold.

Min hypotese er, at jeg gennem dette arbejde vil komme frem til en konklusion af, at forståelsen af racisme i dagens Danmark er et generaliseret begreb, der beskriver: kulturalisme, xenofobi og selvfølgelig også racisme.

Lærers kommentar

"Der var ingen tvivl om at vurderingen af opgaven lander på et 12 tal."

Elevens kommentar

Der er nogle danskfaglige små fejl, hvilket ikke rykkede på karakteren, men hvis det var en dansk stil havde det skulle vurderes.

Indhold

Indledning 1
Racisme som ideologi og straffeloven § 266 b. 1
Kulturalisme 2
Xenofobi 2
Paraplybegreb 3
Ordets magt 3
Argumentation 4
Appelformer 5
Medialisering 6
Drabschef anmeldt for racisme 7
Skruppelløs 7
For generaliserende 9
Opførte sig som en bombemand 9
Ideologi kontra generalisering 10
Groft sprog, men racistisk? 11
Hierarki eller frygt? 11
Hvorfor racisme? 12
Den frygtelige totalitære arv 12
Pres på Danmark 13
Fair 14
Hvad kan man så sige om racisme i Danmark? 15
Bibliografi 17
Noter 18

Uddrag

Racisme som ideologi og straffeloven § 266 b.
Historien har gjort os til vidner for racistiske regimer. I disse regimer har ideologien; racisme, været byggesten for overbevisningen om den hvide mands overlegenhed. Ideologien racisme er defineret følgende: Racisme er forestillingen om, at mennesker inddeles i forskellige grupper efter biologisk race, og at der er et hierarkisk forhold imellem disse racer, hvilket betyder, at visse racer er andre overlegne . Altså anerkender racisme formålet at forskelsbehandle mennesker, ud fra den race og etnicitet de måtte være født til at tilhøre, på trods af at race og etnicitet er uforanderlig. I de eksempler vi har set på racistiske regimer, betragtede man den hvide race som overlegen (herskergruppen) . Racisme burde derfor kun indeholde ”racebetinget” diskrimination. Dog gennem tiden er dette blevet et generaliserende ord, der inkluderer ideologierne xenofobi og kulturalisme. Dette ses i den danske lovgivning:

§ 266 b. Den, der offentligt eller med forsæt til udbredelse i en videre kreds fremsætter udtalelse eller anden meddelelse, ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år... Køb adgang for at læse mere

Radikal retorik: Racisme som generaliserende begreb

[1]
Bedømmelser
  • 26-01-2014
    Kommet godt omkring vigtige emner og problematikker. Inspirerende på let måde. Brugbar.