SRP om Pesticider i Historie A og Kemi A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Kemi A)
 • 10
 • 37
 • 8596
 • PDF

SRP om Pesticider i Historie A og Kemi A

SRP om Pesticider, skrevet i Historie A og Kemi A - I opgaven kigger jeg på kemien bag Pesticider, hvordan de påvirker miljøet, og herefter benytter jeg forsøg til at undersøger pesticiders indvirkning på en række planter eksperimentelt.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Opgaven mangler et abstract, som der skal være i SRP.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

- Indholdsfortegnelse 1
- Indledning 3
- Pesticider 4
o 1.: Konsekvenser ved brug af pesticider 5
- 1.1.: Ændring i klimaet kan have konsekvenser(fremtiden) 6
- 1.2.: Spredning af pesticider 7
- 1.3.: Konsekvenser for dyrelivet 7
- 1.4.: Konsekvenser for mennesker 8
- 1.5.: En verden uden pesticider 9
o 2.: Herbicider 10
- 2.1.: Atrazin 10
o 3.: Insekticider 14
- 3.1.: Pirimicarb 14
- Nedbrydning af pesticider 17
- Forsøgene 20
- Teori bag forsøgene 20
o 1.: Akut toksicitetstest med dafnier magna 21
o Fremgangsmåde 21
- 1.1.: Dafnier med pirimicarb 1 21
- 1.2.: Dafnier med pirimicarb 2 22
- 1.3.: Dafnier med atrazin 22
- 1.4.: Resultatbehandling 23
• 1.4.1.: Dafnier med pirimicarb 1 23
• 1.4.2.: Dafnier med pirimicarb 2 24
• 1.4.3.: Dafnier med atrazin 25
• 1.4.4.: Samlet 25
o 2.: Toksicitets-test med ferskvandsalger 26
o Specifik teori for toksicitets-test med ferskvandsalger 26
o Fremgangsmåde 27
- 2.1.: Alger med atrazin 1 27
- 2.2.: Alger med atrazin 2 28
- 2.3.: Alger med pirimicarb 29
- 2.4.: Resultatbehandling 29
• 2.4.1.: Alger med atrazin 1 30
• 2.4.2.: Alger med atrazin 2 31
• 2.4.3.: Alger med pirimicarb 32
• 2.4.4.: Samlet 33
- Konklusion 34
- Litteraturliste 35

- Bilag 2: M7-medie
- Bilag 3: Medium
- Bilag 4: Resultater fra forsøg 3

Uddrag

"Indledning:
Pesticider er kemiske stoffer, som bruges til bekæmpelses mod skadedyr, plantesygdomme og ukrudt. Allerede i 1860 begyndte brugen af pesticider, men først i 1963 opdagede man, at der var miljømæssige konsekvenser, da pesticidet DDT havde slået massevis af rovfugle ihjel.

Siden da, er der blevet lavet mange pesticidplaner, som alle omhandler nedskæringen af pesticidforbruget. Pesticider er kemiske stoffer, som ikke er naturligt fremstillet, og mange af dem er blevet forbudte i Danmark, fx atrazin, som er et ukrudtmiddel. Pesticidet pirimicarb, som bekæmper skadedyr, bliver i dag stadig brugt, da det ikke menes at være sundhedsskadeligt. Hvert pesticid har deres historie.

Jeg vil i denne opgave gør rede for de kemiske og fysiske egenskaber samt strukturen for de to pesticider, atrazin og pirimicarb.

Herunder hvordan de fremstilles og hvordan de nedbrydes.
Dertil vil jeg behandle de miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser ved brug af pesticider, samt udviklingen af landbrugets brug af pesticider.

Jeg vil beskrive det eksperimentelle og redegøre for teorien bag forsøgende, som jeg lavede på DTU, med insekticidet pirimicarb og herbicidet atrazin ved dafnie test og alge test. Derved undersøges også toksiciteten(giftigheden) ved at finde de relevante EC-værdier for stofferne.

Der vil være databehandling og vurdering af resultaterne fra forsøgene på DTU. Da der ikke skete nogen væsentlige kemiske reaktioner under forsøget, har jeg ikke omtalt dette nærmere."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Pesticider i Historie A og Kemi A

[4]
Bedømmelser
 • 02-06-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Slet ikke til et 10-tal. Især er historiedelen kun på det redegørende niveau, og opgaven har desuden falsk kildehenvisning!
 • 08-12-2013
  Givet af HTX-elev på 2. år
  Rigtig god. Den indehold detaljeret detaljer om kemi og historie!
 • 17-12-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Tak for en godt eksempel på hvordan man opstiller en srp
 • 04-09-2011
  Givet af 2.g'er på STX
  stille og rolig , men kunne være bedre