SRP om Sukker og Trekantshandlen i Kemi og Historie

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Kemi A)
 • 10
 • 29
 • 8024
 • PDF

SRP om Sukker og Trekantshandlen i Kemi og Historie

SRP om Trekantshandlen og Sukker, skrevet med brug af fagene Kemi A og Historie A - i opgaven gør jeg bl.a. rede for Trekantshandlen og den danske brug af de Vestindiske Øer, hvorefter jeg kigger på det daværende syn på slaverne på plantagerne. Herudover undersøger jeg fremstillingen af sukker, og den kemiske sammensætning af sukker, samt (eksperimentelt) hvordan man bestemmer sukkerindhold i sodavand og en reaktion mellem sukker og Fehlings reagens.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Indledning 2
2. Danmark og de Vestindiske Øer 3
2.1 Dansk Vestindien 3
2.2 Den transatlantiske slavehandel 3
2.3 Sukkerproduktionens betydning 5
3. Analyse af plantageejernes syn på slaverne 5
3.1 Slavernes forhold 5
3.2 Plantageejernes syn på slaverne 6
3.3 Reimert Haagensen 7
3.4 Paul Edmann Isert 8
4. Vurdering af slaveriets ophævelse efter 1848 10
4.1 Slaveriets ophævelse 10
5. Sukkerfremstilling 11
6. Carbohydraternes kemiske egenskaber 12
6.1 Monosaccharider 12
6.2 Disaccharider 14
6.3 Polysaccharider 15
7. Carbohydraters reaktion med Fehlings reagens 16
8. Bestemmelse af Sukkerindholdet i sodavand 19
9. Samlet konklusion 23
10. Litteraturliste 24
Bilag 1: 25
Bilag 2: 26
Bilag 3: 27
Bilag 4: 28

Uddrag

"1. Indledning:
Hvor vigtig er kolonihistorie overhovedet for at vi skal beskæftige os med den i dag? Bør den ikke glemmes som en nærmest overstået og ret pinlig sag? Nej, for på trods af, at mange vesteuropæere føler sig skyldige overfor de tidligere slaver, har der altid været en interesse for kolonihistorien.

Hvem ville egentlig tro at Danmark engang var verdens 7. største slavenation? På danske skibe blev der faktisk fragtet omkring 120.000 slaver til Vestindien.

Jeg har nemlig valgt at skrive om Sukker og De Vestindiske Øer, da selve beskrivelsen af vore gamle tropekoloniers liv, skæbne og opgivelsen er jo i sig selv en interessant vinkel. Tropekolonierne er gået ud af vores danske historie og findes i dag kun som et minde i Vestindien.

Der er faktisk mange, der stadig diskuterer, om det var klogt at sælge dem. Men i hvert fald har danskerne opnået en effektiv udnyttelse af øerne vha. sukkerproduktionen og slaverne som arbejdskraft. Sukkerproduktionen spillede den vigtigste rolle for Danmarks økonomi. Sukkeret blev udvundet af sukkerrør, og det er her at sukker spiller ind i denne opgave.

Jeg vil i min opgave fokusere på trekantshandelen og sukkerproduktionens betydning for De Vestindiske Øer og Danmark. Da slavernes forhold var ringe på øerne vil jeg analysere dette og plantageejernes syn på slaverne, og der vil jeg bruge 2 kilder, som belyser hver noget forskelligt.

Der vil også indgå en vurdering af slaveriets ophævelse i 1848 for de tidligere slavers levevilkår. Derudover vil jeg beskrive sukker og kulhydrattypernes forskellige kemiske egenskaber for dermed at lave et kvalitativt forsøg, kulhydraters reaktion med fehlings reagens og et kvantitativt forsøg i analyse af sukkerindholdet i sodavand."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Sukker og Trekantshandlen i Kemi og Historie

[8]
Bedømmelser
 • 23-03-2014
  Ikke helt hvad jeg havde h¨åber på, også underlig
 • 29-03-2014
  Rigtig god opgave.. Kemi delen er godt lavet
 • 01-05-2016
  Givet af 3.g'er på STX
  God inspiration til egen opgave
 • 09-09-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  fin opgave og god inspiration