Mens vi endnu har den & Til storbyens pris | Analyse

  • STX 3.g
  • Dansk A
  • 10
  • 3
  • 1071
  • PDF

Digt- og lyrikanalyse: Mens vi endnu har den & Til storbyens pris | Analyse

Her finder du hjælp til en digtanalyse af "Mens vi endnu har den" af Knud Sørensen og "Til Storbyens Pris" af Dan Turéll. I opgaven analyseres sprog, rytme og komposition i digtene. I forlængelse af analysen sammenlignes de to digte også, særligt med hensyn til forskellen i de to digte.

Studienets kommentar

En meget velskrevet opgave, der desværre ikke kommer helt i dybden med analyserne. Også den afsluttende sammenligning skulle have været uddybet, hvis opgaven skulle have en højere karakter.

Uddrag

De to digte ”MENS VI ENDNU HAR DEN” af Knud Sørensen og ”Til Storbyens Pris” af Dan Turèll er på mange måder slående forskellige, men handler samtidig om den samme problemstilling; overgangen fra gammelt til nyt. Knud Sørensen skriver i 1980 om den vidunderlige natur, om sit landbrug og om sin frygt for at miste dette til den frembrusende industrialisering, hvorimod Dan Turél i 1977 hylder den moderne storby med dets rå beton, cement og neonoplyste gader.

Knud Sørensens digt er skrevet om en mandlig 3. person ental, nærmere bestemt en bondemand. Digtet handler om hans rutineprægede livsstil, og hvor meget han holder af, nærmest elsker, naturen og sine marker med deres afgrøders årlige cyklus. I digtet er hans landbrugs cyklus delt op i de fire årstider, og måden, hvorpå de kronologisk bliver opremset, bekræfter hans nærmest anti-stressende hverdag.

I digtet er der kun anvendt et enkelt punktum som afslutning, og digtet fremstår derfor som én lang sætning. Dette kombineret med en hyppig brug af mørke vokaler(a, o, u, æ, ø, å) bevirker, at digtet får en utrolig... Køb adgang for at læse mere

Mens vi endnu har den & Til storbyens pris | Analyse

[1]
Bedømmelser
  • 02-04-2011
    den er god lavet og den har været til stor hjælp