SRP om Matematiske Modeller i Matematik A og Samfundsfag B

  • STX 3.g
  • SRP (Samfundsfag B, Matematik A)
  • 12
  • 29
  • 8100
  • PDF

SRP om Matematiske Modeller i Matematik A og Samfundsfag B

SRP om "Matematiske Modeller - fup eller fakta?", hvor opgaven er skrevet i fagene mat A og samf B.

Opgaven indeholder først en redegørelse for modelbegrebet, forklaring af OLS (Mindste kvadraters metode", som fører over i en analyse af ADAM's beskæftigelsesmodel. Herefter følger en diskussion af hvorledes de matematiske modeller er i stand til at give prognoser, der kan bruges i f.eks. en politisk diskussion.

Elevens kommentar

Eneste kritik var, at jeg i afsnittet om OLS burde have forklaret bedre, hvad de forskellige bogstaver og symboler symboliserer.

Studienets kommentar

Problemformulering medfølger ikke.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Kapitel 1: Hvad er en model? 4
1.1 - Modeller 4
1.2 - Hvorfor modeller? 4
1.3 – Matematiske modeller 5
1.4 - Makroøkonomiske modeller 6
1.5 Annual Danish Aggregate Model 7
Kapitel 2: Makroøkonomi 8
2.1 – Makroøkonomisk teori 8
2.2 - Økonomisk politik 9
2.3 – Makropolitiske virkemidler 10
Kapitel 3: Opbygning af makroøkonomiske modeller 12
3.1 - Overordnede principper 12
3.2 - Estimering af parametre i ADAM 15
3.3 – Beskæftigelsesmodellen 19
Kapitel 4: Makroøkonomiske modeller fup eller fakta? 22
4.1 – Om konsekvensberegninger i ADAM 22
4.2 - Homo economicus eller ej? 23
4.3 - Ydre påvirkninger 24
4.4 – Modelleringen 25
4.4 – Alternativer 26
4.5 – Konklusion 26
Litteraturliste 28
Bilag 1 29

Uddrag

"Indledning:
Når samfundsøkonomien driller, er det som ofte igennem økonomisk-politiske indgreb man søger at stabilisere den. De specifikke indgreb man vælger bliver som regel udarbejdet på baggrund af viden fra de makroøkonomiske modeller, hvorfor jeg finder dem interessante.

Selve arbejdet med de makroøkonomiske modeller har bundet dels i det samfundsfaglige fakultet, som berører samfundsøkonomien og dels i matematikken, som udgør selve redskabet til opbygningen af modellerne, hvorfor jeg i denne opgave både vil have en matematisk- og samfundsvidenskabelig tilgang til opgavens fokus med henblik på at opnå en dækkende besvarelse af opgaveformulering (se s. 0).

Selve opgaven er inddelt i 4 kapitler: kapitel et søger at forklare, hvad en makroøkonomisk model er, kapitel to handler om noget af den teori, der ligger til grunde for de makroøkonomiske modeller, kapitel 3 er en grundig gennem gang af opbygningen af en makroøkonomisk model, herunder estimering af parametre, og til slut kapitel 4, som handler om, hvorledes makroøkonomiske modeller afspejler virkeligheden eller ej."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Matematiske Modeller i Matematik A og Samfundsfag B

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.