Ledelse og motivation | Hovedopgave

 • Universitet el. Videregående 5. år
 • Andet
 • 12
 • 43
 • 12040
 • PDF

Ledelse og motivation | Hovedopgave

Opgaven holder M.E. Fords tanker op mod tre forskellige ledelsesfilosofier: Appreciative Inquiry, Empowerment og Værdibaseret ledelse.

Problemformulering
Ud fra M. E. Fords motivationsteori, ønskes svar på om Appreciative Inquiry,
Empowerment og Værdibaseret Ledelse hver for sig kan motivere mennesket.
Det ønskes ligeledes belyst om de tre ledelsesformer kan virke sammen og i givet fald
hvordan.

Lærers kommentar

God analytisk opgave

Elevens kommentar

En bedre perspektivering

Studienets kommentar

Hovedopgave på Søværnets Officersskole 2007.

Indhold

Indledning 3
1.1 Valg af teori 4
1.2 Problemformulering 4
1.3 Forudsætninger 5
1.4 Metode 5
2 Redegørelse 6
2.1 Appreciative inquiry 6
2.1.1 Fasemodel 7
2.2 Empowerment 8
2.2.1 Elementer 8
2.3 Værdibaseret Ledelse 10
2.3.1 Strategier 10
2.4 Martin E. Fords motivationsteori 12
2.4.1 Begreber 12
2.4.2 Principper for motivering 14
2.5 Opsummering af redegørelsen 19
3 Analyse 20
3.1 Appreciative Inquiry versus M. E. Ford 20
3.1.1 Delkonklusion 24
3.2 Empowerment versus M. E. Ford. 25
3.2.1 Delkonklusion Empowerment versus M. E. Ford 28
3. 3 Værdibaseret Ledelse versus M. E. Ford 29
3.3.1 Delkonklusion Værdibaseret Ledelse versus M. E. Ford 32
3.4 Kan de tre ledelsesformer virke sammen? 33
3.4.1 Delkonklusion ”kan de tre ledelsesformer virke sammen?” 36
4 Konklusion 37
5 Perspektivering 38
Bilag 40
Litteraturliste 40
Skema 1
Begreber Ford
De 17 principper – et overblik

Uddrag

1.1 Valg af teori
Jeg har valgt M. E. Fords motivationsteori1, idet han forsøger at formulere en sammenhængende teori, om hvad motivation er, ved at kombinere konklusioner fra 32 andre motivationsteorier. Hele hans tilgang er, at se mennesket som et samlet system, et helhedsbillede, hvor mange interne og eksterne faktorer har betydning. Denne tilgang passer godt til moderne ledelsesteorier, der søger at finde potentialet i det enkelte menneske.
Teorien har snart 15 år på bagen, og er til stadighed den mest omfattende teori om motivation. I opgaven betragtes Fords teori for motivation som en facitliste for, hvad der motiverer mennesket. Fords teori betragtes som prototypen på et menneske, så hvis det i ifølge Fords teori ikke er motiverende, vil min konklusion være at det ikke er motiverende. Der er nok ingen tvivl om, at det er en grov generalisering, der går mod hele tanken om at se hvert menneske som et unikt individ, men generaliseringen er nødvendig for at det på rimelig vis er muligt at udføre analysearbejdet.

1.4 Metode
Jeg vil indledningsvis redegøre kort for Empowerment, Appreciative Inquiry og Værdibaseret Ledelse. Herefter vil jeg redegøre for de væsentligste punkter i M. E. Fords motivationsteori.
I opgavens analysedel vil jeg analysere om Appreciative Inquiry, Empowerment og Værdibaseret Ledelse hver for sig kan virke motiverende på mennesket ud fra M. E. Fords 17 principper for motivation. I denne analyse vil jeg lægge hovedvægten på de elementer, der ses at passe ind i principperne og derved opfylder disse. Jeg vil meget kort argumentere for hvorfor resterende principper ikke ses at være opfyldt.
Til sidst vil jeg analysere om Appreciative Inquiry, Empowerment og Værdibaseret Ledelse kan virke sammen og i givet fald hvordan.
Hver af disse analyser vil munde ud i en delkonklusion, som vil blive sammenfattet i konklusionen.
Opgaven slutter med en perspektivering, hvor jeg vil kommentere på brugen af teorien, hvad resultaterne kan bruges til, og hvilke spørgsmål der derudover rejses... Køb adgang for at læse mere

Ledelse og motivation | Hovedopgave

[5]
Bedømmelser
 • 02-08-2011
  Givet af Studerende på 3. år
  godt opbygget og giver et godt overblik over emnet
 • 09-10-2011
  Givet af Studerende på 2. år
  spændende opgave. Hgod til inspiration!
 • 17-04-2013
  meget fin opgave :D wooogooo
 • 05-12-2011
  den er okay,,,,,,,,,,,,,,,,,