Hovedopgave om pension

 • Universitet el. Videregående 2. år
 • Andet
 • 10
 • 101
 • 22385
 • PDF

Hovedopgave om pension

Pensionsudviklingen, sammenholdt med boligpriserne. Det var min afsluttende hovedopgave på Finansøkonomuddannelsen.

Den indeholder fagene: Global økonomi om de samfundsøkonomiske faktorers påvirkning af pensionsindbetalingerne og teori fra faget statistik om faktorernes sammenhæng på hhv. boligpriser, rente, BNP, forbrug og løn. Samtidig vil jeg bruge teori fra faget markedsføring, for at lave en markedsanalyse af konsumentmarkedets behov og interesse omkring pensionsordning.

Motiveret problem:
Jeg ønsker, at undersøge og redegøre for, hvordan Nykredit kan tiltrække og fastholde pensionskunder. Jeg ønsker at sammenholde pensionsudviklingen med boligpriserne for at redegøre for, hvilke fokusområder Nykredit skal lægge vægt på i deres markedsføring mod pensionskunder.

Lærers kommentar

Det kan jeg ikke huske, men han gav mig da et 10 tal.

Studienets kommentar

Finansøkonomuddannelsen 2008.

Indhold

1. Problemstillinger 1
1.1. Motiveret problem 1
1.2. Problemformulering 1
1.2.1. Afgrænsning 3
1.2.2. Metode 3
2. Indledning 6
3. Udviklingen i pensionsindbetalingerne 8
3.1. Rentefaldets påvirkning på boligpriserne 14
3.2. Lineær regression, boligpriserne 16
3.3. Lineær regression, renteudviklingen 18
3.4. Multibel regression 19
3.5. Boligpension 21
3.5. Delkonklusion 21
4. pension og Nykredit 23
4.2. Hvorfor pensionskunder 23
4.2. Hvad kan Nykredit tilbyde deres kunder 25
4.2.1. Investeringsprodukter 25
4.2.2. Ratepension 26
4.2.3. Kapitalpension 27
4.3. Case, formueoverblik 28
4.4. Delkonklusion 31
5. Hvilke behov opfylder pension 31
6. Markedsanalyse 32
6.1. Valg af analysedesign 35
6.1.1. Validitet 35
6.1.2. Reliabilitet 35
6.2. Dataindsamling 36
6.3. Udvælgelse af respondenter 37
6.4. Validitet og reliabilitet post 38
6.4.1. Validitet 38
6.4.2. Reliabilitet 38
7. Be- eller afkræftelse af hypoteserne 40
7.2. Hypotese 1 40
7.3. Hypotese 2 41
7.4. Hypotese 3 43
7.5. Hypotese 4 44
7.6. Hypotese 5 46
7.7. Hypotese 6 47
7.6. Hypotese 7 48
7.7. Hypotese 8 50
7.8. Hypotese 9 51
7.9. Delkonklusion på hypoteserne 53
7. Ulighed på pensionsmarkedet 56
7.1. Kvinders løn 56
7.2. Kvinders uddannelse 58
7.3. Geografisk ulighed 61
7.4. Delkonklusion 66
8. Perspektivering 67
9. Konklusion 69
10. Litteraturliste 71
11. Bilag 74
11.1. Bilag 1, samfundsøkonomiske tal 74
11.2. Bilag 2, lineær regression boligpriserne 75
11.3. Bilag 3, lineær regression renten 77
11.4. Bilag 4, Multibel regression 79
11.5. Bilag 5, besvarelse af spørgeskema 82
11.6. Bilag 6, Spørgeskema 85
11.7. Bilag 7, Hypotese 1 88
11.8. Bilag 8, Hypotese 2 88
11.9. Bilag 9, Hypotese 3 89
11.10. Bilag 10, Hypotese 4 89
11.11. Bilag 11, Hypotese 5 89
11.12. Bilag 12, Hypotese 7 89
11.13. Bilag 13, Indkomsten for de 30-64 årige 90
11.14. Bilag 14, Lineær regression kvinders løn 91
11.15. Bilag 15, uddannelsesniveau for mænd og kvinder 93
11.16. Bilag 16, Lineær regression kvinders uddannelse 94
11.17. Bilag 17, Ledighed fordelt på område 96
11.18. Bilag 18, Løn fordelt på område 97
11.19. Bilag 19, Boligpriser fordelt på område 98
11.20. Bilag 20, uddannelser fordelt på område 99

Uddrag

PROBLEMFORMULERING

For at undersøge mit motiveret problem vil jeg undersøge følgende:

• Sammenholde pensionsudviklingen med en konjunkturanalyse for de sidste 10 år, for at undersøge hvilke fokusområder Nykredit skal lægge vægt på i deres markedsføring mod pensionskunder og for at bevise at der er en sammenhæng med den danske økonomi og pensionsindbetalingerne

• Udviklingen i indbetalinger på private pensioner, rente og boligpriserne, for at analysere og redegøre for, at den faldende rente og stigende boligpriser, og deraf stigende friværdi, vil medføre stigende indbetaling på pensioner og det er grunden til at Nykredit har skærpet deres fokus på pensionsområdet

• Sammenholde boligpriserne og renterne med indbetalingerne på pensionsordningerne, for at bevise at der er en sammenhæng mellem boligpriserne og pensionsindbetalingerne og at det derfor er en mulighed, at fokusere på opsparing gennem friværdien

• Redegøre for Nykredits ønsker om at fastholde og tiltrække pensionskunder, for at redegøre for hvorfor det er et interessant område at fokusere på for Nykredit

• Undersøge folks interesse for pension og sammenligne det med deres forventninger til folkepensionen og efterlønnen, for at analysere på om velfærdsreformen har nedsat folks forventninger til pensionsalderen og dermed øget interessen for at tegne en pensionsordning

• Analysere den ulighed der er på pensionsmarkedet fordelt på køn og geografi, for at undersøge om der er et stort latent marked på pensionsområdet for Nykredit... Køb adgang for at læse mere

Hovedopgave om pension

[5]
Bedømmelser
 • 16-08-2017
  Rigtig god bachelorafhandling, hvor forfatteren har fat i de væsentlige problemstillinger
 • 25-03-2014
  Det er en super god opgave, virkelig mange ting som jeg kunne bruge
 • 01-03-2017
  fin opgave, meget brugbar
 • 21-05-2014
  Super fin opgave! Den var helt klart brugbar.