SRP om engelsk imperialisme i Indien | Engelsk A og Historie A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Engelsk A)
  • 10
  • 21
  • 6443
  • PDF

SRP om engelsk imperialisme i Indien | Engelsk A og Historie A

Her er et Studieretningsprojekt (SRP) skrevet i Engelsk A og Historie A, som handler om engelsk imperialisme i Indien. I opgaven inddrages Rudyard Kiplings digt "The White Man's Burden" og Mahatma Ghandi's første brev til Lord Irwin.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning 2
Redegørelse for hovedtrækkene i den engelske imperialisme i Indien 1870-1947 2
Indien – Imperiets juvel 3
East India Company 3
Sepoy-oprøret 4
Selvstændighed 5
Mohandas Karamchand Gandhi 6
Gandhis breve til Lord Irwin 6
The White Man's Burden 10
Sammenligning af Gandhis brev og The White Man's Burden 14
Diskussion af fordele og ulemper for Indien ved det engelske kolonistyre 15
Fordele 15
Ulemper 17
Konklusion 18
Litteraturliste 19
Bøger: 19
Internetkilder: 19
Bilag 19
Bilag 1 19
Bilag 2 20

Uddrag

Indledning

I denne opgave ønskes en redegørelse for den engelske imperialisme, med fokus på imperialismen i Indien, herunder en påvisning af hvilke begrundelser England havde for deres imperialisme, samt en vurdering af hvilke fordele og ulemper det engelske kolonistyre har haft for Indien.
For at forstå dette undersøges England og Indiens historie på daværende tidspunkt, med henblik på det engelske imperiums udvikling. Endvidere analyseres og fortolkes litteratur fra perioden hvor Indien var under Engelsk styre.
De analyserede tekster både støtter og tager afstand fra den engelske imperialisme, derfor vil jeg også sammenligne nogle af disse, og de problemstillinger teksterne belyser. Der vil i analyserne blive sprunget over enkelte dele, da der er mange gentagelser i de holdninger de forskellige tekster repræsenterer. Resultatet af denne redegørelse og disse analyser, skal ende med at være en diskussion om hvorvidt den engelske imperialisme har gavnet Indien, eller om de havde været bedst foruden.
Længden af hvert afsnit afhænger af omfanget af hvert spørgsmål. Derfor er det diskuterende afsnit det korteste, og det redegørende og analyserende forholdsvist langt.

Redegørelse for hovedtrækkene i den engelske imperialisme i Indien 1870-1947

Begrebet imperialisme stammer fra begrebet kolonialisme, som er et lands udvidelse af territorier uden for landets egne grænser. Denne udvidelse skete via kolonier uden for landegrænserne. Et eksempel på kolonialisme fra opdagelsestiden kunne være Christopher Columbus' forsøg på at finde søvejen til Indien, som resulterede i opdagelsen af Amerika, og Spanien og Portugals kolonisering heraf. Formålene med kolonisering var ofte økonomiske, religiøse og politiske for det koloniserende land.
Koloniseringen blev legitimeret af de positive virkninger for de koloniserede, som for eksempel civilisering. De indfødte i de koloniserede lande, som ofte havde en anden religiøs overbevisning, og generelt en anderledes kultur, end de koloniserende lande, blev set som uciviliserede netop på grund af disse forskelle. Stammesamfundene, som de koloniserende stødte på, især i Amerika og Afrika, var med til at danne begrebet imperialisme. Imperialisme er det samme som kolonialisme, udover at man ikke blot bygger kolonier, som man kan tjene på, men også går ind og overtager magten i det koloniserede land. Kolonialismen var altså baggrund for imperialismen, og især englænderne udvidede deres territorium, ikke blot via. kolonier, men også ved at overtage magten i de lande, de koloniserede, altså via. imperialisme. Dette er Indien – det engelske imperiums juvel – et godt eksempel på... Køb adgang for at læse mere

SRP om engelsk imperialisme i Indien | Engelsk A og Historie A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.