SRP: De Victorianske Kvinder i Engelsk A og Historie A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Engelsk A)
 • 10
 • 22
 • 5846
 • PDF

SRP: De Victorianske Kvinder i Engelsk A og Historie A

SRP om De Victorianske Kvinder, som er skrevet i fagene Engelsk A og Historie A. I opgaven gør jeg først kort rede for den engelske industrielle revolutions forløb, og hvordan denne influerede arbejderklassens og middelklassens kvinder i det 19. århundrede, hvorefter jeg bl.a. karakteriserer der victorianske syn på kvinder i "The Professor" og inddrager "Weekend" af Fay Weldon. Opgaven er skrevet i Engelsk A og Historie A.

Opgaveformulering

Redegør kort for hvorledes den industrielle revolution i England påvirkede situationen for såvel arbejderklassens som middelklassens kvinder i løbet af det 19. århundrede.

Undersøg det victorianske kvindesyn, som det kommer til udtryk i Charlotte Brontë’s ”The Professor” og lav en komparativ analyse med inddragelse af en selvvalgt novelle af Fay Weldon til belysning af forskelle i kvindesynet dengang og nu.

Hvilken betydning mener du, suffragetternes indsats fik for kvindernes rolle i samfundet i det 20. århundrede?

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

English Abstract
Indledning
Problemformulering
Redegørende
Den første industrielle revolution
Kvinders situation I underklassen
Kvinders situation I middelklassen
Undersøgende
Kildekritik
Det victorianske kvindesyn i “The Professor”
Komparativ analyse til perspektivering af kvindesynet dengang og nu
Diskuterende
Suffragetternes indflydelse på kvindernes rolle i samfundet
Konklusion
Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Indledning:

I den følgende opgave, vil der blive redegjort for Englands industrielle revolution med henblik på dens påvirkning af såvel arbejderklassens som middelklassens kvinders situation i løbet af det 19. århundrede.
Herefter vil der, via en analyse og fortolkning af Charlotte Brontës ”The Professor”, blive fremvist det victorianske syn på kvinder. Dernæst vil en komparativ analyse ud fra novellen ”Weekend” af Fay Weldon belyse de store forskelle på kvindesynet dengang og nu.
Afslutningsvis vil en vurdering af suffragetternes indsats tydeliggøre, hvilken betydning deres kamp for kvindernes rettigheder havde for kvindernes rolle i samfundet i det 20. Århundrede.

Problemformulering:

Redegør kort for hvorledes den industrielle revolution i England påvirkede situationen for såvel arbejderklassens som middelklassens kvinder i løbet af det 19. århundrede.

Undersøg det victorianske kvindesyn, som det kommer til udtryk i Charlotte Brontë's ”The Profes-sor” og lav en komparativ analyse med inddragelse af en selvvalgt novelle af Fay Weldon til belys-ning af forskelle i kvindesynet dengang og nu.

Hvilken betydning mener du, suffragetternes indsats fik for kvindernes rolle i samfundet i det 20. århundrede?... Køb adgang for at læse mere

SRP: De Victorianske Kvinder i Engelsk A og Historie A

[2]
Bedømmelser
 • 13-12-2011
  en ret godt opgave, med mange gode synspunkter.
 • 05-12-2013
  god opgave, du kommer ind på mange gode ting