SRP om Kuwait-Konflikten 1990-1991 i Historie og Samfundsfag

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 25
  • 8520
  • PDF

SRP om Kuwait-Konflikten 1990-1991 i Historie og Samfundsfag

SRP om Kuwait-Konflikten 1990-1991, skrevet med fagene Historie A og Samfundsfag A.

I opgaven gøres der først rede for årsagerne til Iraks invasion af Kuwait, som fandt sted i 1990, og i forlængelse heraf undersøger jeg hvorvidt og hvor omfattende ændringer i det internationale system influerede på konfliktens udvikling.

Derefter diskuteres det hvorvidt konflikten har haft indflydelse hvordan senere internationale konflikter er blevet håndteret.

Lærers kommentar

Efterfølgende kritik fra min lærer var, at nogle af begreberne der bliver brugt skal forklares bedre - Ellers var der intet at sætte på opgaven.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Opgaveformulering 3
1. Indledning 3
2. Optakt og redegørelse for årsagerne til Iraks invasion af Kuwait 4
2.1. Irak efter Golfkrigen 4
2.1.1. Indenrigspolitisk 4
2.1.2. Økonomisk 5
2.1.3. Militært 6
2.2. Hvorfor Kuwait? 6
2.3. Den panarabiske drøm er død – Saddam Hussein som pragmatiker 7
2.4. Saddam Husseins fejlformodninger 8
2.5. Opsamling – Årsagerne til Kuwait konflikten 9
3. Kuwait konflikten – Den Nye Verdensorden bryder frem 10
3.1. USA's reaktion og mobilisering af verdenssamfundet 10
3.1.1. Amerikansk sikkerhedspolitik i opbrud 10
3.1.2. Politisk dominans 11
3.1.3. Overlegen militært 12
3.1.4. Blev Saddam Hussein snydt? 13
3.2. Europa på et sidespor 14
3.3. Den internationale situation i 1990 15
3.4. Opsamling 15
3.4.1. Den Nye Verdensorden 16
4. Har Kuwait konflikten haft indflydelse på håndteringen af senere internationale konflikter? 17
4.1. Multilateral eller unilateral udenrigspolitik? 17
4.1.1. USA & FN 17
4.1.2. Efter den 11. september 18
4.1.3. USA er unilateral 18
4.2. USA's sikkerhedspolitiske strategi – Hvad fører USA nu? 19
4.2.1. Fra Kuwait til Irak 20
4.3. Clash of Civilizations – Den Nye Verdens konflikter 21
5. Konklusion 22
Works Cited 23
Bilag: 25

Uddrag

"1. Indledning
Jeg har valgt at arbejde med emnet med et fokus på de politiske sider af konflikten.

Denne opgave er ikke fyldestgørende i forhold til de militære detaljer, i stedet prøver jeg at berøre konflikten med den forudsætning, at man allerede kender de generelle og overfladiske fakta om krigen. Jeg har ikke ville beskrive PLO og Israels roller i konflikten, da jeg ikke vurderer deres påvirkning af konflikten som værende særlig stor.

I den vurdering har jeg støttet mig op ad nutidig litteratur om emnet, der heller ikke vurderer deres effekt som værende mere betydelig. Jeg har i stedet valgt at fokusere på forholdet imellem USA, Irak og Sovjetunionen , som jeg har vurderet til at være hovedaktørerne i konflikten.

Jeg har hovedsageligt støttet mig op ad Søren Mørch og Anne Olsens ”DEN NYE VERDENSORDEN OG KRIGEN OM KUWAIT”, som jeg mener, har nogle meget fornuftige overvejelser og reflektioner. Selvom at Søren Mørch har haft nogle kontroversielle og direkte fejlagtige artikler omkring selve Kuwait konflikten , så er denne bog, som er skrevet fire år efter meget relevant.

Jeg har derudover valgt at fokusere på Samuel P. Huntingtons teori om ”THE CLASH OF CIVILISATIONS”, da jeg mener, og andre kilder er enige, er blevet bekræftet efter 11. September. Francis Fukuyamas essay: ”THE END OF HISTORY?” kunne jeg have inddraget men jeg vurderer terrorangrebet 11. september 2001 til at have modbevist Fukuyamas teori.

Så vidt muligt har jeg prøvet at finde første håndskilder, og har undersøgt troværdigheden af de eksperter, som jeg har inddraget i min opgave såsom taler, rapporter og officielle dokumenter.

Det er vigtigt at pointere, at alle tal brugt i denne opgave er fra 1990. Det giver ingen mening, at tage nye mere præcise tal med da beslutningerne dengang blev taget på de eksisterende tal.
Golfkrigen er i den her opgave Irak-Iran konflikten fra 1982-1988."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Kuwait-Konflikten 1990-1991 i Historie og Samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.