SRP om Kultursammenstød i Engelsk A og Historie A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Engelsk A)
  • Ingen givet
  • 18
  • 6314
  • PDF

SRP om Kultursammenstød i Engelsk A og Historie A

SRP der omhandler kultursammenstød i det postmodernistiske multikulturelle England, som er skrevet i Engelsk A og Historie A.

Herudover indeholder opgaven en historisk redegørelse samt diskussion over det afkoloniserede England samt eftervirkningerne, og en romananalyse af den engelskskrevne "White Teeth" af Zadie Smith.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Opgaven mangler en indholdsfortegnelse samt et abstract, som skal være med i Studieretningsprojektet.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Den britiske afkolonisering
2. White Teeth
3. Det postkoloniale Storbritanien
4. Konklusion
5. Litteraturliste

Uddrag

Kultursammenstød:
Dette studieretningsprojekt indeholder udfra fagkombinationen: Engelsk A – Historie A, en analyse af hvilke faktorer der forudsatte den britiske afkolonisering, hvorunder der også er at finde en redegørelse for, hvordan afkoloniseringen foregik i praxis. Dette danner baggrund for den efterfølgende analyse og fortolkning at romanen ”White Teeth”. Her er der taget udgangspunkt i kulturel identitet, og hvordan denne kommer til udtryk ved hovedpersonerne. Der er lagt fokus på deres kulturelle forskelligheder og synspunkter, samt hvorvidt dette fremstår som et sekundært produkt af afkoloniseringens eftervirkniner. Som afslutning på projektet er der givet en diskussion af romanens synspunkt på det postkoloniale Storbritannien, hvilket er sammenfattet med det britiske imperies indflydelse på den senere dannelse af Storbritannien som et multikulturels samfund.

---

2.2. Resume af White Teeth
“White Teeth” er en debutroman fra år 2000 af den britiske forfatter Zadie Smith, der i korte træk omhandler det senere liv hos to soldaterkammerater fra 2. verdenskrig med vidt forskellig kulturel baggrund. Archibal Jones der er født og opvokset i England krydser flere år efter krigen atter skæbne med Samad Iqbal, der har hele sin fortid i Bangladesh. Dette sker fordi han vælger at immigrere til England, efter tredive års adskillelse, hvor han stifter famillie og opfostrer sine børn parallet med Archibal Jones. Skønt deres forudsætninger og forhold til kultur og levevis langt fra er ens, genetablerer de deres fortidige venskab, og deres liv flettes sammen i kampen mod at skabe et tilfredstillende og værdigt liv for dem selv og deres familier, under de middelmådige forhold de hver især har til rådighed.

2.3. Opbygning
Roman en opbygget via en deling i fire store sekvenser, der hver har en eller flere forskellige fokuspersoner . Hele romanen er skrevet med en alvidende 3. Personsfortæller, og via de forskellige omdrejnings personer i hver af de fire sekvenser er romanen gjort både mere overskuelige og levende for læseren. Ved skiftende at følge de forskellige nøglepersoner får et læseren et dybere indblik i, hvordan lige netop den enkeltes personlighed og livsanskuelse skal opfattes.
Som førnævnt er det i Samad Iqbal og hans Soldaterkammerat Archiebal Jones, hele historien tager... Køb adgang for at læse mere

SRP om Kultursammenstød i Engelsk A og Historie A

[1]
Bedømmelser
  • 09-12-2011
    okkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk