SRP om Indianerne i Historie A og Engelsk A

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Engelsk A)
  • 10
  • 21
  • 6549
  • PDF

SRP om Indianerne i Historie A og Engelsk A

SRP om indianerne i Historie A og Engelsk A - opgaven indeholder først en redegørelse for indianernes møde med den hvide mand og hvordan forholdet mellem de to grupper har udviklet sig. Herefter følger en analyse af A.J.'s tale, "State of Union" (både 1829 og 1830), med særligt fokus på de stilistiske virkemidler og at foretage en argumentationsanalyse (med diskursanalyse). Slutteligt undersøges indianerpolitikken via opstillede forklaringsmodeller, og den kulturteoretiske forklaring på denne behandling diskuteres.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indholdsfortegnelse
Indledning 5
Den røde mands riger 5
En militærhelt – Andrew Jackson 6

De hvides opfattelse af de indfødte 7
De ikke borgerlige indianere 7
Analyse A.J. tale ”State of Union” (1829), samt ”State of Union” (1830) 7
Jacksons argumentationer 10
Loven har altid ret – ”Indian Removal Act” 10
Diskursanalyse på Jacksons taler 11

Indianernes opfattelse af situationen 13
Chief John Ross glædesløs - Analyse af hans brev 13
Vi er en del af Jorden 15

Forklaringsmodeller på indianerpolitikken 15
Forklaringsmodeller 15
Diskussion: kulturteoretisk forklaring, samtidig eller nutidig? 16
Indianerpolitikkens betydning for indianerens levevilkår 18

Konklusion 20

Litteraturliste 21

Bilag 22
The Indian Removal Act of 1830 23
Andrew Jackson – ”State of Union” (1829) 24
Letter from Chief John Ross, "To the Senate and House of Representatives"
Letter from Chief John Ross, "To the Senate and House of Representatives" 56

Uddrag

"Indledning:
Indianerne har på blot et lille århundrede gået fra at være et frit folk, med udfoldelse i egen kultur, til at være de hvides dårlige behandlede ejendom. Indianerne kunne inden starten af det 19. Århundrede, kendes som et stolt folk der ikke blot følte sig, men var ligestillet med andre civilisationer.

Først med den amerikanske afhængighedserklæring 4. juli 1776, begynder vi at finde indianerne stillet med nogle totale anderledes, og ikke mindst usle vilkår.

Men hvad var det der skete da indianerne stemmer blev hæsere og hæsere, for at munde ud i en total tavshed, når deres rettigheder gjaldt? Hvad var det de hvide gjorde for at det lykkes dem at skaber overherredømmet og blive den dominerende magt, på et land de knap nok har befundet sig på i forhold til dets urfolk? Og hvordan havde disse det overhovedet?

Dette vil blive diskuteret i følgende opgave, hvor en historisk gennemgang tjener til forståelse af den udvikling indianerne har gennemgået, for at have nået en så absurd levestand som et liv på en reservat..."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Indianerne i Historie A og Engelsk A

[1]
Bedømmelser
  • 23-02-2017
    virkelig god hjælp og inspiration :D