SRP om Kultursammenstød i Engelsk A og Samfundsfag B

 • STX 3.g
 • SRP (Engelsk A, Samfundsfag B)
 • 12
 • 26
 • 8477
 • PDF

SRP om Kultursammenstød i Engelsk A og Samfundsfag B

SRP om Kultursammenstød, skrevet i Engelsk A og Samfundsfag B - i opgaven gør jeg først rede for på hvilken baggrund krigen mod terror begyndte, og i forlængelse heraf analyserer jeg "A New Beginning" af Præsident Barack Obama, og "An Adress to the Nation" af George W. Bush, og forbinder disse med "The Clash of Civilisations"

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

1. Ondledning 3
2. Baggrunden for krigen mod terror 4
3. Analyse og fortolkning 5
3.1 Clash of Civilizations 5
3.2 Frygtbaseret politik 7
3.3 En ny begyndelse 8
3.4 Islam er en del af USA 9
3.5 Politisk taktik 10
3.6 Kildernes kontekst og modtagerforhold 11
4. Diskussion af krigen mod terror 11
4.1 Grundopfattelser i international politik 12
4.2 Edward W. Said 14
4.3 Francis Fukuyama 16
4.4 Fordele og ulemper ved krigen mod terror 17
4.5 Menneskerettighedernes udfordring 18
4.6 Krigen omdefineres 19
4.7 World Puplic Opinion 20
5. Konklusion 21
6. Litteraturliste 23

Uddrag

"1. Indledning:
Terrorangrebet på World Trade d. 11. September 2001 (9/11) gjorde krigen mod terror til en verdensomspændende debat. En global kamp blev indledt og alle måtte tage stilling til om man er med eller imod USA. Selv i 2010, 9 år efter angrebet hører man til dagligt i medierne både nationalt og internationalt om nye terrortrusler eller antiterrorlovgivninger.

Politikere fremlægger det som det 21. århundredes største trussel, og teoretikere er uenige på kryds og tværs om, hvad konflikten er et udtryk for.

Formålet med opgaven er at finde sammenhængen mellem Politologen Samuel Huntingtons teori ’Clash of Civilizations’ og politikken i George W. Bushs tale ”9/11 Addres to the nation” fra 2001 og Barack Obamas tale ”A New Bengining” fra 2009 samt diskutere fordele og ulemper ved krigen mod terror.

I min besvarelse af dette studieretningsprojekts problemformulering vil jeg starte med en kort redegørelse af baggrunden for krigen mod terror.

Det vil jeg gøre ved først at tage udgangspunkt i 9/11 med henblik på at skildre USA’s reaktion og dernæst at fokusere på den effekt det havde på international politik. Herefter vil jeg med udgangspunkt i Bush og Obamas taler analysere og fortolke sammenhængen til Huntingtons teori om konflikterne mellem islam og vesten.

Jeg har valgt at introducere Huntingtons teori først og efterfølgende finde sammenhængen til de to taler. Det har jeg valgt fordi det giver bedre mening rent kronologisk: Huntington udgav sin bog ”The Clash of Civilizations and Remaking of World Order” i 1996, hvori han i kapitel 9 ”Islam and the West” forudser fremtidige konflikter.

Samme dag som terrorangrebet holdte Bush sin tale ”9/11An Address to the nation” Det var denne skelsættende dato, der fik offentligheden til at matche Huntingtons teori med begivenheden. Efterfølgende holdt Obama i 2009 sin tale til den muslimske verden, hvis ord var afgørende for det fremtidige forhold mellem islam og vesten.

I analysen er mit hovedfokus at gennemskue, hvilke politiske argumenterer præsidenterne bruger. Derudover har jeg valgt at perspektivere til andre taler fra de to præsidenter for at underbygge tendenser i præsidenternes argumentation.

Afslutningsvis vil jeg diskutere krigen mod terror, med henblik på først at vurdere Bush og Obamas grundopfattelse i international politik, dernæst inddrage internationale teoretikeres hovedsynspunkter med fokus på at skabe overblik over ligheder eller forskelle fra Huntingtons teori og hermed klargøre debattens hovedpunkter.

Her har jeg også valgt at inddrage avisartikler for at underbygge teorierne. Til slut vil jeg debattere fordele og ulemper ved krigen mod terror, hvor jeg kommer ind på USA’s internationale placering samt de krænkelser af menneskerettigheder, som krigen har medført."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Kultursammenstød i Engelsk A og Samfundsfag B

[10]
Bedømmelser
 • 13-12-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  Rigtig fin opgave, mener dog bestemt ikke den er til 12, flink censor. Der er mange sjuskefejl og der er benyttet et meget subjektivt sprog (hvilket selvfølgelig er ligemeget når man skal bruge opgaven som inspiration)Desværre er nogle af dine argumenter misvisende hvorfor det virker som om du ikke selv har været klar over hvad det egentligt er du gerne vil konkludere.Alt i alt god opgave, men med flere fejl.
 • 07-04-2011
  Givet af 3.g'er på STX
  very nice. jeg har brugt denne til mange opgaver og i samf.-timerne, hvor jeg fyrer guldkorn af fra din opgave.
 • 04-02-2015
  God SRP som der klart kan bruges til SRP
 • 24-06-2012
  Givet af 3.g'er på STX
  Interessant opgave omkring kultursammenstød, tak for den! :)