SRP om Integration i England i Engelsk A og Samfundsfag B

 • STX 3.g
 • SRP (Samfundsfag B, Engelsk A)
 • 10
 • 29
 • 8559
 • PDF

SRP om Integration i England i Engelsk A og Samfundsfag B

SRP omhandlende identitet og integration i det multikulturelle England i fagene Engelsk A og Samfundsfag B.

Redegørelsen indeholder englands integrationspolitik, problem ved integration i det multikulturelle England og identitets- og integrationsteorier.

Analysen er af romanen "En Forstadsbuddha" af Hanif Kureshi, hvor der gøres brug af identitetsteorierne.

Diskussionen omhandler muligheder for at forbedre integrationen i dag.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract S. 2
Indledning S. 4
Redegørelse for integrationspolitik i nutidens England S. 5
Redegørelse for integrationsproblemer i nutidens England S. 7
Redegørelse for integrationsteorier S. 9
Redegørelse for identitetsteorier S. 10
Analyse af ”The Buddha of Suburbia” S. 12
- Indledning S. 12
- Om romanen S. 12
- Om Hanif Kureishi .S. 13
- Komposition og identiteten i denne S. 13
- Karims jagt på en identitet S. 14
- Jamila har fundet en balance S. 16
- Haroon og Anwar og den rene identitet S. 16
- Perspektivering til Abraham Maslows behovspyramide S. 17
Diskussion S. 18
Konklusion S. 23

Uddrag

"Solen går aldrig ned over det britiske imperium.” Sådan lød det i 1920, da den engelske kolonimagt strakte sig over 33 mio. km² og omfattede en fjerdedel af jordens befolkning. Efter denne storhedstid blev kolonierne løbende selvstændige og flere af dem blev i den forbindelse medlem af Det Britiske Statssamfund – ”The Commonwealth of Nations.”

Mellem 1950 - 60 havde alle statsborgere i lande, der var en del af ”The Commenwealth of Nations”, også et engelsk statsborgerskab, og fik dermed fri mulighed for at bosætte sig i England. En enorm tilstrømning af folk til England i denne periode var med til at skabe den meget forskellige sammensætning af den engelske befolkning, som man oplever i dag.

Mellem 1950-60 havde England også problemer med at besætte jobs på produktionsvirksomheder, og især asiatere og caribiere drog til England, hvor de besatte disse jobs. I dag udgør indvandrere 8 % af Englands befolkning, og er med til at gøre England til et af de mest multikulturelle lande i verden.

I sommeren 2001 var byerne Burnley, Oldham og Bradford vidne til en ”multikulturel tragedie.” Raceuroligheder med vold, plyndring og hærværk stod på flere dage. Ti år senere, i sommeren 2011, var England igen vært for lignende uroligheder.

Denne gang var det værst i Tottenham, Brixton og Hackney, som ligesom de førstnævnte er byer med en høj indvandrerprocent.

Med disse historier i baghovedet, er det fristende at spørge: ”Hvordan går det med integration af indvandrere i England? I min opgave redegør jeg for integrationspolitik i nutidens England og de integrationsproblemer det multikulturelle England står midt i.

I besvarelsen inddrager jeg integrations – og identitetsteorier. Identitetsteorierne bruger jeg i min analyse af ”The Buddha of Suburbia”, hvor jeg med udgangspunkt i hovedpersonen Karim, sætter fokus på forholdet mellem race og identitet.

Jeg perspektiverer kort til psykologen Abraham Maslow's behovspyramide og afslutningsvis inddrager jeg integrationsteorierne i en diskussion af mulighederne for at fremme integrationen i England.

Til at belyse emnet bedst muligt, har jeg valgt fagene engelsk og samfundsfag. Faget engelsk giver mulighed for at dykke ned i det enkelte individ og observere hvordan dette forholder sig under integrationen.

Dertil supplerer samfundsfag godt, fordi at faget giver mulighed for et større og mere generelt perspektiv, ligesom samfundsfag gør det muligt at inddrage statistikker og data... Køb adgang for at læse mere

SRP om Integration i England i Engelsk A og Samfundsfag B

[6]
Bedømmelser
 • 18-10-2012
  Analyse og fortolkningsdelen er virkelig godt. Der er en god sammenknytning ml. teori og tekst (romanen).
 • 09-12-2013
  God opgave. Gav virkelig startskuddet til at komme igen. God inspiration
 • 27-01-2014
  God SRP. Super inspirerende.
 • 16-04-2013
  Givet af 2.g'er på STX
  Rigtig god opgave med masser af information og god struktur