SRO om kulturel identitetsdannelse i Samfundsfag A og Engelsk A

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 12
  • 11
  • 3702
  • PDF

SRO om kulturel identitetsdannelse i Samfundsfag A og Engelsk A

Studieretningsopgave (SRO) skrevet i samfundsfag A og engelsk A. Opgaven handler om, hvordan individets identitet påvirkes af den kultur, det lever i.

Problemformulering:
- Med fokus på sociologiske teorier om identitetsdannelse og socialisering vil jeg redegøre for hvilke faktorer, der skaber en kultur, og hvad en kultur har af betydning for individets identitetsdannelse.
- Jeg vil derefter analysere ”The River Underground”, med fokus på hvordan et individ opfatter det at møde en anden kultur, og hvilke problemer der kan opstå ved et kulturmøde.
- Jeg vil vurdere, hvordan et individ håndterer et møde med en anden kultur, og hvilken betydning individets identitet har på dette møde, samt hvilken betydning andre mennesker har på individets identitetsdannelse.

Indhold

Abstract
Problemformulering
Indledning
Kulturbegrebet
Geert Hofstede: Menneskets mentale program
- Det individuelle program
- Det kollektive program
- Det universelle program
- Stuart Hall: Individets flere identiteter
Anthony Giddens: Individets udviklende identitet i det senmoderne samfund
The River Underground
- Personkarakteristik
- Miljø
- Tema
Identitetens udvikling og betydning
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag

Kultur er indbegrebet af et fællesskab mellem en bestemt gruppe mennesker. Men hvad har kulturen af indvirkning på personerne som påvirkes af den hver dag, og hvilket betydning har den for deres identitetsdannelse? Hvordan opfatter vi mennesker en anderledes kultur end vores egen og hvordan håndterer vi situationen når vi står foran et menneske der har vidt forskellige normer og værdier end vores egne? Kan vi lære noget af hinandens kultur, og er det klogt at opsøge andre kulturer end den man er opvokset i? Mennesker emigrer hver dag, ofte til helt andre verdensdele end dem de er opvokset i. Det land de ankommer til er derfor helt anderledes end hvor de kom fra, og de bliver derfor nød til at tilpasse sig de nye omstændigheder til en vis grad. Jeg vil derfor prøve at give nogle svar på om hvorledes kultur påvirker vores identitet, og hvordan individet handler i mødet med en anden kultur... Køb adgang for at læse mere

SRO om kulturel identitetsdannelse i Samfundsfag A og Engelsk A

[1]
Bedømmelser
  • 05-12-2011
    Okay til lidt inspiration