SRO: Ungdomsliv og identitetsdannelse | Engelsk A og samfundsfag A

  • STX 2.g
  • SRO (Engelsk A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 18
  • 5739
  • PDF

SRO: Ungdomsliv og identitetsdannelse | Engelsk A og samfundsfag A

Studieretningsopgave (SRO) om ungdomsliv og identitetsdannelse. Opgaven er skrevet i fagene engelsk A og samfundsfag A.

Titel: Ungdomsliv og identitetsdannelse
Temaer: Ungdomsliv og forældre, når kriminelle bliver unges rollemodeller, identitetsdannelse

Problemformulering:
Hvordan påvirkes unges identitetsdannelse af deres forhold til forældre og kriminelle omgangskreds?

Problemstillinger:
- Hvad er identitetsdannelse ifølge Erik Erikson og hvad vil det sige at have en rollemodel?
- Hvordan skildrer Paul Laverty forholdet mellem unge og forældre samt det at de har kriminelle rollemodeller i filmmanuskriptet af ”Sweet Sixteen”?
- Hvilke konsekvenser har det for de unge og deres identitetsdannelse at have kriminelle rollemodeller og vokse op i et kriminelt miljø?
- Hvad kunne samfundet have gjort for at Liam ikke var endt i den kriminelle løbebane?

Indhold

Abstract
Problemformulering Indledning
Identitetsdannelse
Nye rollemodeller ”Sweet Sixteen” af Paul Laverty
Unges kriminelle miljø Kriminalitet – et resultat af mangel på social kontrol Konklusion Litteraturliste
Bilag

Uddrag

Forholdet mellem unge og deres forældre har ændret sig meget op gennem årene. Man har også diskuteret meget, hvorvidt de unge ser op til andre unge frem for at se op til deres forældre og tage ved lære af deres normer og værdier i livet. Målet med denne opgave er at finde ud af, hvordan unge og deres identitetsdannelse påvirkes af deres forhold til forældre og kriminelle omgangskredse. Med henblik på min problemformulering vil jeg gøre rede for, hvad identitetsdannelse set fra Erik Eriksons synsvinkel og dernæst vil jeg redegøre for, hvad en rollemodel er. Med udgangspunkt i filmmanuskriptet ”Sweet Sixteen” samt dele af filmen vil jeg fokusere på, hvordan Paul Laverty skildrer forholdet mellem unge og forældre samt det, at de har kriminelle rollemodeller. Dernæst vil jeg komme ind på, hvilke konsekvenser det har for de unge og deres identitetsdannelse at have kriminelle rollemodeller og vokse op i et kriminelt miljø. Dette vil jeg bl.a. gøre med udgangspunkt i Anthony Giddens teorier omkring identitetsdannelse. Afslutningsvis vil jeg vurdere, hvad samfundet kunne have gjort for, at Liam ikke var endt i den kriminelle løbebane ved at gøre brug af den amerikanske kriminolog, Travis Hirschis, teorier om, hvad der resulterer i ungdomskriminaliteten, og hvad man kan gøre for at forebygge kriminel adfærd... Køb adgang for at læse mere

SRO: Ungdomsliv og identitetsdannelse | Engelsk A og samfundsfag A

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.