Indiens økonomi | International Økonomi A

 • HHX 3. år
 • International Økonomi A
 • 7
 • 7
 • 1701
 • Word2007

Indiens økonomi | International Økonomi A

Besvarelser til spørgsmål om Indiens økonomi.

1. Gør rede for begrebet outsourcing i relation til arbejdspladser i Indien. Hvilke typer af nye jobs har det været i første omgang og hvilken proces er der nu sat i gang?

2. Hvilke styrker og svagheder har indisk økonomi? Brug makronøgletal for Indien benævnt Key economic indicators, India. Forklar, desuden idéen med de særlige økonomiske zoner.

3. Analysér og forklar, det særlige ved Indiens konkurrenceevne. Se i den forbindelse seneste Global Competitiveness Report, fra www.weforum.org.

4. Vurdér hvilke økonomiske udfordringer Indien står overfor i den aktuelle økonomiske situation. Tag stilling til konsekvenserne for dansk økonomi og eksport med den vækst, der er i Indien og andre asiatiske lande. Heri må også indarbejdes perspektivering.

Uddrag

OPGAVE 1
Gør rede for begrebet outsourcing i relation til arbejdspladser i Indien. Hvilke typer af nye jobs har det været i første omgang og hvilken proces er der nu sat i gang?
- I takt med den stigende globalisering der sker rundt om i hele verden, kommer konkurrenceevnen til at betyde mere og mere, både for de enkelte virksomheder og for et land som helhed. Globaliseringen udvikler sig med en fart som vi ikke har set før, og det er derfor også meget svært for mange virksomheder at følge med tempoet. Mange virksomheder er derfor nødt til at skride til drastiske handlinger, for at overleve og bevare konkurrenceevnen overfor konkurrenterne. Og noget af det som virksomhederne benytter sig meget af i forbindelse med det, er begrebet outsourcing. Virksomhederne flytter simpelthen større eller mindre dele af produktionen til lande, hvor de kan producere billigere. Det er typisk øst lande der bliver outsourcet til, som fx Indien. Indiens produktion er eksploderet som følge af den outsourcing der er kommet til landet, der har skabt mange nye arbejdspladser. Det har været starten på den kæmpe økonomiske udvikling som Indien i øjeblikket oplever, med stigninger i BNP på oppe omkring 8-9 %, . Men ikke nok med at outsourcing kom til og sparkede gang i Indiens økonomi, så er landet i øjeblikket også i gang med en rivende udvikling indenfor industriproduktion og flere ... Køb adgang for at læse mere

Indiens økonomi | International Økonomi A

[2]
Bedømmelser
 • 12-04-2011
  hmmm, ikk så brugbar, mangler flere kilder m.m.
 • 12-02-2011
  Den er en god inspiration