SRP: Geometri og Renæssancearkitektur i Historie og Matematik

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Matematik A)
 • 10
 • 34
 • 6994
 • PDF

SRP: Geometri og Renæssancearkitektur i Historie og Matematik

SRP'et indeholder en gennemgang af den italienske Renæssance og dennes samfundsstruktur, og udover dette gennemgås diverse beviser vedrørende Binets formel (Fibonnaci talrækken), samt beviser for det gyldne snit. Emnet var Geometri og Renessancearkitektur, og mit SRP er skrevet i Historie A og Matematik A.

Lærers kommentar

Længere kommentar, men opsummeret: Historiedelen var perfekt, matematikken lidt for nem, men rigtig godt tværfagligt arbejde.

Elevens kommentar

Få mere matematik ind over projektet.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 2
Indledning 2
Før renæssancen[] 3
Renæssancens begyndelse 3
Manufaktur[] 4
Kirkestaten 4
Renæssancetanken 4
Mennesket som ideal 5
Gotik kontra renæssance 5
Medici familien[] 6
Medici familiens indvirken på renæssancekunsten 7
Lorenzo il Magnifico 8
Opgøret med den katolske kirke ikke rettet 9
Dansk renæssance[] 10
Fibonacci[] 10
Det gyldne snit[] 12
Sætning 1[] 13
Sætning: 13
Bevis: 13
De gyldne tal 2[] 14
Definition 14
Sætning 2[] 15
Bevis: 15
Det gyldne rektangel 16
Det gyldne snit 16
Induktionsbevis – eksempel[] 17
Induktionsbeviset – Binets formel[] 18
Sætning 3[] 19
Bevis – Induktionsbevis 19
Sætning 4 (Binets formel)[] 20
Bevis 20
Sætning 4[] 21
Det gyldne rektangel i oldtiden 21
Pallazzo Strozzi[] 22
Palazzo Rucellai 25
Botticellis Venus' fødsel 26
Dansk renæssancearkitektur[] 27
Konklusion 27
Litteratur 29
Bilag 32

Uddrag

Indledning
Renæssancen i Norditalien indtræffer omkring 1200-tallet og slutter omkring 1600-tallet. Denne spredes fra Norditalien op igennem Europa, hvor den noget senere begynder i de nordiske lande.
I Norditalien importeres antikke værker, skulpturer og generel viden med korstogene mod mellemøsten. Dette betyder at den katolske kirkes vidensmonopol brydes og mennesket kan udvikle dets færdigheder med en fornyet hast. I Firenze som i mange andre Italienske byer blomstrer kunsten og efterspørgslen af denne stiger i takt med at familier kan udvide deres formue markant, eftersom verdenshandlen for alvor indtræffer i denne periode. Renæssancens menneskesyn inspirerer også universalgenier som Leonardo Da Vinci til at udforske menneskekroppens anatomi og kortlægge denne.
Et fornyet menneskesyn er sparket i gang og det logiske menneske har nu frit spil til at udfolde sig.

Før renæssancen
Den kulturelle arv fra Rom og oldtidens Grækenland var ikke tilgængelig for Vesteuropa grundet romerrigets opsplitning til nye germanske stater, feudaliseringen[ ] og den katolske kirkes meningsmonopol. Dog eksisterede dele af den klassiske kulturarv i Byzans. Her blev de antikke filosofiske og naturvidenskabelige værker oversat, og studeret af araberne. Det betød også, at denne viden blev ført videre til Europa gennem Spanien og de arabiske områder i Syditalien. Først efter korstogenes begyndelse får Vesten et reelt indblik i oldtidens tanker og værdigrundlag.

Renæssancens begyndelse
Renæssancen begynder for alvor efter plyndringen af Konstantinopel under det 4. korstog i 1204 og Osmannernes erobring af byen i 1453, da dette medførte, at mange klassiske kunstværker og... Køb adgang for at læse mere

SRP: Geometri og Renæssancearkitektur i Historie og Matematik

[2]
Bedømmelser
 • 15-12-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  Meget lidt tekst. 10 tallet er givet af en meget gavmild lærer.
 • 11-12-2013
  fint fint. den var nyttig når man skrev om Fibonacci.