SRP om Det Arabiske Kalifat i Historie A og Matematik A

 • STX 3.g
 • SRP (Historie A, Matematik A)
 • 10
 • 22
 • 8647
 • PDF

SRP om Det Arabiske Kalifat i Historie A og Matematik A

SRP om Det arabiske Kalifat (Umayade-kalifatet) og Abbasidernes revolution, samt matematikken som de benyttede sig af - opgaven er skrevet i Historie A og Matematik A. I opgaven gør jeg bl.a. rede for ekspansionen som araberne gennemførte, og Omar Khayyams løsning af andengradsligninger, og slutteligt en diskussion af bidragene til matematikken som blev gjort under kalifaterne, og de samfundsforhold som gjorde dette arbejde muligt.

Studienets kommentar

Bemærk: Da dette SRP er skrevet, da SRP stadig var en ny opgavetype, er der ikke analyseret kilder i historie. Det forventer man i SRP'er idag. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Opgaven mangler en indholdsfortegnelse, et abstract og en konklusion, som der skal være i SRP.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indledning
Kalifatets
Redegørelse af umayyadernes kalifat(ekspansionen fra år 661 – 749)
Abbasidernes revolution(750-1258)
Davids samling
Arabernes arbejde med matematikken
Al-Khwarizmis algebra
Omar Khayyam og geometrisk løsning af 3.gradsligninger
Sammenligning af arabisk – og den moderne matematik
Årsagen bag kalifatets fremgang
Kildevurdering
Konklusion

Uddrag

"Indledning:
Da forfatteren Michael H. Hart udgav sin bog ”De 100” i 1978, der handlede om de 100 mest betydningsfulde personer gennem hele menneskehedens historie, kunne han ikke undgå at skrive profeten Muhammad som nummer et . Efter at have forkyndt budskabet Islam i 23 år, havde han grundlagt et fundament som i de næste århundrede ville udvikle sig i voldsom hast, bl.a. inden for det videnskabelige felt.

Da profeten døde, sørgede de første fire kaliffer, at gøre kalifatet til en stabil stat og gav den potentialet til at blive en stormagt. Man opdeler kalifatets omtrent 14.århundrede periode med nogle bestemte perioder. En af perioderne bliver kaldt umayyaderne, der havde magten fra 661-749. Denne periode vil jeg navnlig gør rede for.

Derudover vil jeg berette om umayyadernes degradering, hvor efter abbasiderne tog magten og regerede i en længere periode frem til år 1258. I denne periode fik muslimerne en opblomstring inden for videnskaben. Jeg vil redegøre for starten af abbasidernes kalifat.

Hvordan kunne umayyaderne, som havde kalif-posten gennem 100 år, pludselig blive væltet fra tronen? Jeg vil give en opklaring af dette ved at belyse nogle grundlæggende faktorer som var årsagen bag skiftet fra umayyaderne til abbasiderne.

Davids Samling er for nyligt åbnet igen efter en omfattende renovation. Samlingen har hovedfokus på islam og dens historie. Jeg vil analysere nogle af dens genstande, derefter sammenligne og perspektivere dem med umayyadernes – og abbasidernes kalifat.

Det var et samfund der havde en enorm udbredelses- og økonomisk succes, ikke desto mindre var de nødt til at være langt fremme inden for det videnskabelige felt. Man valgte derfor at oprette diverse akademier, hvor mange fag blev studeret. Et af fagene som araberne havde stor succes med, var matematik.

Jeg vil her give en kort oversigt over hvilken slags matematik man arbejdede med, derefter vil jeg gøre rede for algebraens fader, Khwarizmi og hans 2.gradsligninger ved at give nogle eksempler på hvordan han løste dem.


Jeg vil også give en opklaring på, hvordan han brugte geometriske figurere som argumentation for sine beviser. Ikke desto mindre havde araberne tillige stor succes inden for løsning af 3.gradsligninger. Her vil jeg beregne nogle eksempler ifølge Omar Khayyams metode. Jeg sammenligner nutidens matematik med arabernes matematik for at se hvilke ligheder og forskelle der eksisterer.

Jeg vil give en redegørelse af årsagen bag kalifatets enorme udvikling inden for så mange felter, såsom videnskaben, rigdom og ikke mindst erobringer.

Sluttelig vil jeg fremhæve nogle kilder og vurderer samt diskuterer deres troværdighed ud fra en kildekritisk betragtning. Kildernes oprindelse er henholdsvis fra de vestlige og muslimske lande. Formålet er at give et mere nuanceret og objektivt billede af forløbet."... Køb adgang for at læse mere

SRP om Det Arabiske Kalifat i Historie A og Matematik A

[6]
Bedømmelser
 • 07-04-2014
  Jeg vil sige at srpen kunne være en god hjælp hvis man ikke ved hvad man skal skrive om. god analyse
 • 12-01-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  God opgave som har hjulpet mig igennem 2 arbejdsomme uger!
 • 01-05-2015
  Givet af 3.g'er på STX
  God inspiration..........
 • 09-12-2014
  Givet af 3.g'er på STX
  er udmærket, dog ikke struktureret.