Dateringsmetoder - Relativ og Absolut Datering

  • STX 3.g
  • Naturgeografi B
  • 12
  • 6
  • 1913
  • PDF

Rapport: Dateringsmetoder - Relativ og Absolut Datering

Dette er en rapport om dateringsmetoder, hvor vi redegør for både relativ og absolut datering og besvarer en række spørgsmål. Spørgsmålene om datering kan ses nedenunder.

Indhold

1: Hvad er absolutte dateringsmetoder? Giv konkrete eksempler.
2: Hvad er relative dateringsmetoder? Giv konkrete eksempler.
3: Definer begrebet ”Aflejringsmiljø”.
4: Gør rede for ”Det aktualistiske princip”. Forklar hvordan det kan lade sig gøre, at geologer ved at studere sedimentære bjergarter kan udtale sig om klimaforhold, landskabers udformning, dyre- og plantevækst for millioner år siden, blot i kraft af deres viden om nutidige aflejringsmiljøer.
5: Beskriv ”Danmarks” vandring fra 520 til 100 mio. år siden. Hvilket klimabælte befinder ”Danmark” sig i for hver af de geologiske epoker fra Kambrium til Kridt?
Litteraturliste

Uddrag

Når det kommer til at skulle daterer diverse geologiske lag, så er der to overordnede metoder at gøre dette på, den ene metode er den absolutte dateringsmetode. Ved absolutte dateringsmetoder fastsætter man præcist en bestemt alder til de geologiske lag , metoderne viser nemlig alderen af en aflejring udtrykt i år . Det betyder at man frem for at sammenligne forskellige lag som ved den relative metode, hvor lagene vil få aldre som, ældre end, eller yngre end, så får lagene ved den absolutte metode et fast antal år som alder. Får at simplificerer det så ville man ved den absolutte metode sige at lille Lars er 6 år, frem for blot at konstatere at han er yngre end sin storebror . Kort beskrevet så bestemmer man den absolutte alder. Absolut datering er kun et overordnet emne, der er nemlig adskillige metoder der alle bestemmer en absolut alder... Køb adgang for at læse mere

Dateringsmetoder - Relativ og Absolut Datering

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.