[1]

Procent­regning

Her er vores kompendium om procentregning. Procentregning er en del af Matematik A, B og C på STX, HF, HHX og HTX.

Kompendiets opbygning

Først i kompendiet finder du vores noter. I noterne kan du få et overblik over de begreber og metoder, der bliver gennemgået i kompendiet.

På siden Procent kan du læse om, hvad procent betyder, og hvad det bruges til, samt hvordan vi kan bestemme fx procentvis ændring eller en bestemt andel af en størrelse.

Du kan læse om vækstrate og fremskrivningsfaktor på den næste side. Begreberne vækstrate og fremskrivningsfaktor benyttes bl.a. i forbindelse med prisændringer, men begreberne bruges også i andre sammenhænge, hvor en størrelse vokser eller aftager.

Den næste side handler om absolut og relativ vækst. Den absolutte vækst er en størrelses faktiske ændring. Hvis fx prisen på en vare stiger fra 10 kr. til 12 kr., så er den absolutte ændring 2 kr. Den relative ændring er ændringen i procent. I eksemplet med prisstigningen er den relative ændring 20%.

Indekstal kan bruges til at skabe overblik over, hvordan en størrelse har udviklet sig i løbet af en årrække. Du kan læse om, hvordan vi beregner og fortolker indekstal, på siden Indekstal.

På siden Procent- og rentesregning giver vi et eksempel på, hvordan regning med procent bruges inden for rentesregning i form af renteformlen.

Sidst i kompendiet finder du vores sider om eksamen. På eksamenssiderne kan du bl.a. finde en række typiske spørgsmål til mundtlig eksamen, som du kan bruge til at forberede dig på en eventuel mundtlig eksamen.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Procentregning

[1]
Bedømmelser
  • 30-01-2023
    Givet af HF-elev på 1. år