Fysik AB bogen 1: Opgave 9.4.2, 9.4.3, 9.5.2, 9.5.5, 10.2.1 m. fl

 • STX 2.g
 • Fysik A
 • Ingen givet
 • 5
 • 839
 • PDF

Fysik AB bogen 1: Opgave 9.4.2, 9.4.3, 9.5.2, 9.5.5, 10.2.1 m. fl

Besvarelse af en række opgaver om termisk energi og bølger fra Fysik AB bogen 1.

Indhold

Opgave 9.4.2
Du skal opvarme en jernpande fra 20 °C til 200 °C. Jernpanden vejer 1,5 kg.
a. Beregn den varmemængde Q, der skal tilføres panden.
b. Hvor stort et arbejde A udfører omgivelserne på panden under opvarmningen?
c. Beregn pandens tilvækst i termisk energi under opvarmningen

Opgave 9.4.3
Der løber 120 L vand gennem huset pr. time. Temperaturen af vandet er 75 °C, når det løber ind i huset og 30 °C når det løber ud af huset.
a. Beregn hvor mange liter vand der løber gennem huset på et døgn.
b. Beregn den varmemængde, der afgives ved fjernvarmevandet i et døgn

Opgave 9.5.2
Du tager 100g isterninger ud af fryseren. Terningernes temperatur er -18 °C.
a. Hvor stor en varmemængde skal tilføres isterningerne for at varme dem op til 0 °C?
b. Beregn størrelsen af den varmemængde, der skal tilføres for at smelte isterningerne.
c. Hvor stor en vandmængde med temperaturen 20 °C skal du tilføre isterningerne fra fryseren for at smelte dem?

Opgave 9.5.5
En blykugle bliver skudt ind i en træplanke. Blykuglens temperatur er 20 °C. Hvor stor skal kuglens hastighed være for at blykuglen smelter?
Du kan antage at der ikke bliver overført energi til træplanken under kuglens opbremsning.

Opgave 10.2.1
Figuren viser en (s, y)- og en (t, y)-graf for en harmonisk bølge.
Find amplituden, bølgelængden, periode, frekvens og udbredelseshastighed.

Opgave 10.3.2
Grafen viser to harmoniske bølger der interfererer.
b. Hvor stor er amplituden af den resulterende bølge?
c. Hvor stor er perioden af den resulterende bølge?
d. Beregn den resulterende bølges frekvens

Opgave 10.4.1
Hvordan udbreder bølgen sig efter anden spalte?

Uddrag

Når bølgerne kommer hen til den næste spalte er de tilnærmelsesvis lineær, så derfor vil de blive til ringbølger igen... Køb adgang for at læse mere

Fysik AB bogen 1: Opgave 9.4.2, 9.4.3, 9.5.2, 9.5.5, 10.2.1 m. fl

[5]
Bedømmelser
 • 20-02-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Super god opgave, hjalp mig rigtig meget!
 • 07-04-2014
  PERFEKT ---------------
 • 19-09-2016
  Lige hvad jeg manglede
 • 19-02-2013
  Givet af 3.g'er på STX
  Kan bruges :) .........