Fysik AB Bogen 2: opgave 5.3.3 - 5.4.2 - 5.4.3 - 6.3.2 - 6.5.2

  • STX 3.g
  • Fysik B
  • 12
  • 9
  • 1348
  • PDF

Fysik AB Bogen 2: opgave 5.3.3 - 5.4.2 - 5.4.3 - 6.3.2 - 6.5.2

Besvarelse af opgaver fra Fysik AB Bogen 2:

Følgende emner bliver behandlet:
Bevægelse med konstant acceleration
Skråt kast
Energi ved harmonisk svingning

Lærers kommentar

Flot besvarelse

Indhold

5.3.3
Figuren viser en (t,s)-graf for et lod, der svinger op og ned i en fjeder.
A) Find middelhastigheden i tidsintervallet fra 1s til 2s.
B) Find momentanhastighederne til tidspunkterne 1,0s, 1,5s og 2,0s.
C) Find farten til tidspunkterne 1,0s, 1,5s og 2,0s.

Øvelse 5.4.2
En hund løber efter en hare. Hundens hastighed er 12m/s, og harens
hastighed er 5,0m/s. På et vist tidspunkt har haren et forspring på 25m.
Hvor lang tid går der, før hunden har indhentet haren?

Øvelse 5.4.3
En 15m lang lastbil kører med hastigheden 80km/h. En personbil, som
kører med hastigheden 110km/h, vil overhale lastbilen. Personbilen
begynder overhalingen 50m bag lastbilen og afslutter overhalingen, når
den er 50m foran lastbilen.
A) Hvor lang tid tager overhalingen?
B) Hvor langt kører personen under overhalingen?

Øvelse 6.3.2
En bold bliver kastet lodret ned fra en altan. Bolden bliver sluppet i
højden 12m over jordoverfladen. Antag, at der ikke er nogen
luftmodstand.
A) Antag at boldens hastighed er 0, når den slippes. Beregn den tid, der går
før bolde rammer jordoverfladen. Beregn også boldens hastighed, lige før
den rammer jordoverfladen.
B) Antag, at boldens hastighed er 5m/s, når den slippes. Beregn den tid, der
går, før bolden rammer jordoverfladen. Beregn også her boldens
hastighed, lige før den rammer jordoverfladen.

Øvelse 6.5.2
En person på 55kg hopper på en trampolin. Trampolinen fungerer som
en fjeder med fjederkonstanten k. Når personen stiller sig op på
trampolinen bliver dugen sænket 6,5cm.
A) Beregn trampolinens fjederkonstant.
B) Nu begynder personen at springe i trampolinen. Efter adskillige spring
når han op i en højde på 1m over den strakte dug. Hvor meget bliver
dugen sænket, når personen lander på den.

Uddrag

A)
Hvor lang tid tager overhalingen?
Bilen skal køre 50m for at nå lastbilens ende, derefter skal den køre 15m for at nå forbi
den og herefter skal den køre 50m længere væk fra lastbilen. Alt dette svarer til at bilen
skal køre en distance på ca. 115m. Alt dette foregår med en relativ hastighed på 30km/h.
Dette vil altså sige vi har følgende værdier:... Køb adgang for at læse mere

Fysik AB Bogen 2: opgave 5.3.3 - 5.4.2 - 5.4.3 - 6.3.2 - 6.5.2

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.