SRP: Galilei, nybrud og faldforsøg

  • STX 3.g
  • SRP (Fysik A, Historie A)
  • 12
  • 51
  • 10388
  • PDF

SRP: Galilei, nybrud og faldforsøg

SRP om Galileo Galilei. Fag der inddrages i opgaven: Historie A, Fysik A.

Opgaven er inddelt i en historisk del og en eksperimentel del. Den historiske del af opgaven er skrevet med det formål at give et indblik i Galileis liv og forhold til tro og videnskab. Endvidere gives der et overblik over Galileis videnskabelige arbejde og de områder, han opererede med.

Arbejdsmetoden, Galilei brugte, belyses med henblik på det nybrud, den frembragte. Reaktionerne på Galileis arbejde og forklaringen på disse reaktioner indgår også i opgaven.

I den eksperimentelle del af opgaven undersøges Galileis faldforsøg med en kugle, som triller ned af et skråplan, og vha. moderne teknologier eftervises forsøget. Newton introduceres kort, og faldforsøget bearbejdes ud fra Newtonsk fysik, hvor energibevarelse, inertimoment og translations- og rotationsenergi inddrages.

Der er også et teoriafsnit omhandlende plan bevægelse af stive legemer. Til slut vurderes Galileis betydning for naturvidenskaben, og der konkluderes på opgaven.

Opgaven bygger både på historisk litteratur og faglitteratur, der giver forskellige perspektiver, da der er forskel på, om forfatteren er en historiker eller en fysiker. Til den eksperimentelle del er der anvendt moderne teknologier og faglitteratur.

Studienets kommentar

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
1 Indledning 4
2 Galileo Galilei 5
2.1 Galileis liv kort fortalt 5
2.2 Galileis forhold til tro og videnskab 5
2.3 Galileis undersøgelse af bevægelseslæren 7
2.3.1 Det svingende pendul 7
2.3.2 Galileis faldforsøg 8
2.3.3 Det skrå kast 9
2.4 Galileis astronomiske observationer 9
2.4.1 Teleskopet 9
2.4.2 Månen 9
2.4.3 Mælkevejen 10
2.4.4 Jupiters måner 10
2.4.5 Venus' faser 11
2.5 Den naturvidenskabelige arbejdsmetode og matematikken 12
2.6 Reaktioner på Galileis arbejde 13
3 Galileis faldforsøg 17
3.1 Efterligning af Galileis faldforsøg 17
3.2 Eftervisning af Galileis matematiske beregninger med moderne værktøjer 19
4 Newton og Galilei 22
5 Plan bevægelse af stive legemer - teoriafsnit 23
5.1 Inertimoment - teoriafsnit 25
5.2 Bestemmelse inertimomenter 26
5.2.1 Cirkulær skive 26
5.2.2 Kugle 27
6 Faldforsøget ud fra Newtonsk fysik 29
6.1 Samme hældning på skråplanet, forskellige kugler 29
6.2 Forsøg med forskellige hældninger af skråplanet, samme kugle i alle forsøgene 30
6.3 Energibevarelse – uden indregning af inertimoment 30
6.4 Energiforhold med hensyntagen til kuglens inertimoment 31
7 Vurdering & konklusion 34
8 Kilde kritik 35
9 Litteraturliste 36
9.1 Sekundære kilder 36
9.2 Bøger 36
9.3 Fagbøger 37
9.4 Artikler og tidsskrifter 38
9.5 Film 38
9.6 Hjemmesider 38
10 Bilag 39
10.1 Logger Pro 40
10.2 Forskellige masser (t,v)-grafer og (t,s)-grafer 40
10.2.1 Forsøg 1 40
10.2.2 Forsøg 2 41
10.2.3 Forsøg 3 42
10.2.4 Forsøg 4 43
10.2.5 Forsøg 5 44
10.3 Forskellige vinkler hastigheder i x og y-retningen 45
10.3.1 Forsøg 6. 45
10.3.2 Forsøg 7 46
10.3.3 Forsøg 8 47
10.3.4 Forsøg 9 48
10.3.5 Forsøg 10 50
10.4 CD-ROM 51
10.4.1 Fjeren og kuglen 51
10.4.2 Skråplan 51

Uddrag

Galilei påbegyndte eksperimenter med faldende legemer, og myten siger, at Galilei demonstrerede sine teorier ved at lade en let og en tung kugle falde samtidig ned fra Det skæve Tårn i Pisa, hvormed han beviste, at den tunge kugle ikke falder hurtigere end den lette. 23 Galilei ønskede en nærmere undersøgelse af det frie fald, da han var klar over, at et legemes faldhastighed ikke var proportional med dets tyngde, som Aristoteles troede ud fra sin teori om de "naturlige" steder.24

Problemet var bare, at det frie fald gik for hurtigt til, at han kunne foretage præcise tidsmålinger. Han fik så den idé at bruge en faldrende til sine målinger, da han konkluderede, at de samme love, som gælder for en kugle i et frit fald, også måtte gælde for en kugle, der ruller ned gennem en skråtstillet rende... Køb adgang for at læse mere

SRP: Galilei, nybrud og faldforsøg

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.