SRP om telefonen i Fysik og Historie

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Fysik A)
  • 10
  • 30
  • 6950
  • PDF

SRP om telefonen i Fysik og Historie

SRP i Fysik og Historie om telefonen og betydningen af dens opfindelse.

Opgaven indeholder en redegørelse for dele af teknologien i telefonen, herunder mikrofonen og højtaleren samt en analyse af en simpel og mere avanceret forstærker.

Opgaven indeholder desuden en beskrivelse af flere historiske kilder, der bruges til at forklare, hvilken betydning telefonen og teknologien bag den havde for danske arbejdspladser, og hvem der købte telefonen til at starte med.

Opgaveformulering

Hvilken teknologi var det, der lod Alexander Graham Bell tage patent på telefonen i 1876, og hvorledes har den udviklet sig? Hvorledes virker telefonen og centralsystemet? Hvilken betydning har den haft for danskerne i de første år efter dens indførsel, og hvordan har den påvirket arbejdspladser i Danmark, gennem dens udvikling?

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.

Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Indhold:
1 Indledning 3
2 Problemformulering 3
3 Den teknologiske opfindelse telefonen 3
3.1 Mikrofonen 4
3.1.1 Forsøg med kondensatormikrofon 5
3.2 Forstærkeren 7
3.2.1 Forsøg med simpelt forstærker 12
3.2.2 Forsøg med forstærker der indeholder flere forstærkertrin 15
3.3 Højtaleren 18
4 Telefoncentralsystemet 19
5 De første år med telefonen 20
5.1 De nye erhverv 22
6 Telefonens udvikling 24
7 Konklusion 26
8 Litteraturliste 27
8.1 Fysik 27
8.2 Historie 27
9 Bilag 29
9.1 Bilag A - Statistikker fra KTAS 29
9.1.1 Graf 1: 29
9.1.2 Graf 2 29
9.1.3 Graf 3 30
9.1.4 Graf 4 30
9.1.5 Graf 5 31
9.2 Bilag B – Artikel fra Post- og Telemuseet omhandlende arbejdet som telefonist 32

Uddrag

1 Indledning
Den 10. marts 1876 lykkes det for første gang Alexander Graham Bell at kalde på sin assistent Watson gennem sit patenterede telefon. Lyden i højtaleren er svag og uklar, da telefonteknologien ikke er specielt udviklet. Alligevel kan Watson skelne mellem ordene i sætningen: ”Mr. Watson, come here, I want to see you”. Telefonen har allerede på det tidspunkt været undervejs i en række år, men det er først nu, verden pådrager sig en alvorlig telefonfeber. Den breder sig som en epidemi over Atlanten og rammer også lille Danmark. Med sig bringer telefonfeberen et kæmpe behov for udvikling af telefonteknologien, der skal gøre det lettere for verden at tale sammen uden at kunne se hinanden. I Danmark er det præcis dette, der er det smarte ved telefonen de første år, hvor folk med penge nok, nu tale sammen fra deres stuer. Men det er ikke kun de rige, der drager fordel af den nye teknologi. En anden konsekvens af telefonfeberen er flere nye arbejdspladser, især arbejdspladser for kvinderne, der ikke havde mange jobmuligheder i samtiden. Men er det lutter lagkage for arbejderne, og hvem er det egentligt, der køber telefonen? Det vil jeg finde ud af... Køb adgang for at læse mere

SRP om telefonen i Fysik og Historie

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.

Materialer relateret til SRP om telefonen i Fysik og Historie.