SSO om fattigdom i Danmark i 1700- og 1800-tallet

 • HF
 • SSO (Historie B)
 • 10
 • 17
 • 6013
 • Word2003

SSO om fattigdom i Danmark i 1700- og 1800-tallet

SSO i Historie om fattigdom i Danmark i 1700- og 1800-tallet

Opgaven indeholder fattiglovgivning fra 1700-1800 tallet. Hvordan forholdene var i fattig-institutioner og vilkårene for de fattige.

Indhold

Indledning 2

Fattiglovgivning i Danmark i 1700- og 1800-tallet 3
Kort om fattighjælp før 1708 (1500- og 1600-tallet) 3
Fattigordning af 24/09-1708 3
Fattiglovgivning i 1730´erne 4
Fattigplanen af 1799 6
Socialreformen i 1802/03 7
Fattigloven af 9. april 1891 8

Hvem blev ramt af fattigdom i perioden 1700- og 1800-tallet? 9

Forholdene i fattig-institutioner 9

Vilkårene for de fattige 11
Vilkårene for de fattige i arbejdsanstalter 11
Vilkårene for de fattige i tvangsarbejdsanstalter 12
Vilkårene for børn i fattiginstitutioner 12
Vilkårene for kvinder i fattiginstitutioner 13

Liberalismens og Grundlovens betydning for de fattige 14

Konklusion 15

Engelsk resumé 16

Litteraturliste 17

Uddrag

Indledning

Ordet fattig i fattiglovgivning i 1700- og 1800-tallet betegner blandt andet de syge, varigt handicappede, de gamle og forældreløse børn. Ordet fattig var også en betegnelse for tiggere. Man skelnede altså imellem de værdige/uforskyldte fattige og de uværdige/selvforskyldte fattige. De værdige fattige var de uarbejdsduelige og derfor var de ikke selv skyld i, at de havnede i fattigdom og ikke kunne klare sig selv. De uværdige fattige var betegnelsen for de arbejdsduelige som fx på grund af drikkeri eller dovenskab var havnet i fattigdom.

Jeg vil bygge opgaven op omkring følgende hovedafsnit: Først en redegørelse for hovedtrækkene i indholdet i fattiglovgivningen i Danmark i 1700- og 1800-tallet. Afsnittet skal gerne kunne vise en udvikling i den danske fattiglovgivning i den pågældende periode. I opgaven er de vigtigste love i den pågældende periode blevet nævnt. Under dette hovedafsnit nævnes Ordning og foranstaltning angående Regulering af de fattiges underhold i Odense og Rugårds amter anno 1734 og følgende tid (se bilag). I opgavens anden hovedafsnit vil jeg gøre rede for hvem der blev ramt af fattigdom i perioden 1700- og 1800-tallet. Jeg vil også beskrive forholdene i fattiginstitutioner, og her har jeg valgt at nævne fattighuse og fattiggårde. Forholdene i fattiginstitutioner handler om de ydre forhold såsom boligforholdene. Dette efterfølges af et afsnit om vilkårene i fattiginstitutioner, og her har jeg valgt at beskrive vilkårene for de fattige i arbejdsanstalter og tvangsarbejdsanstalter. Herefter følger en bemærkning om vilkårene for kvinder og børn. Det er således, at de fattige ikke selv har ytret sig, så der findes ikke noget specifikt om hvordan kvinder og børn havde det. Børn og især kvindernes vilkår i fattiginstitutioner må derfor antages at være de samme som for de fattige mænd. Til slut et afsnit om hvilken betydning liberalismen og Grundloven af 1849 har haft for de fattige. Dette afsnit skal være med til at understrege, hvilken opfattelse myndighederne havde da de udstedte lovene i den valgte periode.

Fattiglovgivning i Danmark i 1700- og 1800-tallet
Kort om fattighjælp før 1708 (1500- og 1600-tallet)
I middelalderen var det således at den katolske kirke tog sig af de fattige. Reformationen i 1536 forandrede situationen, fordi kirken ikke længere havde råd til at yde hjælp til de fattige. I mange byer blev daværende hospitaler og klostre slået sammen til større hospitaler, som blev brugt til et slags plejehjem til de fattige både i by og land. Det var således, at der knap var plads til byens fattige.
I 1605 tog Christian den fjerde fattigproblemet op, og oprettede et hus for de fattige, især for tiggere. Det var et tugthus, hvor mænd, kvinder og børn skulle udføre et nyttigt arbejde... Køb adgang for at læse mere

SSO om fattigdom i Danmark i 1700- og 1800-tallet

[3]
Bedømmelser
 • 06-04-2011
  skide god opgave min ven!
 • 11-02-2014
 • 12-05-2011