SSO om industrialiseringen og arbejdsklasser i Danmark

SSO om industrialiseringen og arbejdsklasser i Danmark

SSO i Historie om industrialiseringen, bønderne før Industrialiseringen og arbejderklassen efter.
Omhandler perioden ca. 1870.

Problemformulering:
Kan man kæde oplysningstidens kendetegn sammen med begivenhederne under industrialiseringen?

Hvilke former for arbejdsklasser var der før og efter industrialiseringen kom til Danmark?

Hvilken indflydelse havde Industrialiseringen på arbejdsforhold og løn?

Hvilke ændringer medbragte industrialiseringen vedrørende folks arbejdsrettigheder?

Studienets kommentar

Du kan læse mere om industrialiseringen og oplysningstiden i vores kompendier om emnerne.

Indhold

Side 3 Industrialiseringen generelt samt i Danmark.
Side 4 Bøndernes arbejdsforhold.
Side 5 Bøndernes position lovmæssigt.
Side 6 Befolkningens fordeling i hovedområder
Side 7 Det industrielle gennembrud i Danmark.
Side 8 Arbejderklassen og dens arbejdsvilkår
Side9-10 Arbejderklassens position lovmæssigt.
Side 11 Industrialiseringen og kendetegn ved oplysningstiden.
Side 12 Kildeangivelse.

Uddrag

Introduktion:

I denne rapport vil jeg undersøge en række aspekter vedrørende industrialiseringens effekt på Danmarks arbejdere i en tidsperiode der cirka strækker sig fra 1600 til 1950.
Jeg vil påpege udviklingen der fører landarbejdere ud til at blive til arbejderklassen, begge klassers arbejdsforhold og hvad det indebærer at en ny klasse opstår. Afsluttende vil jeg konkludere ved at kæde oplysningstidens kendetegn sammen med de fremførte informationer samt tendenser og udpege om der er en sammenhæng.

Industrialiseringen generelt samt i Danmark.

Før man kan beskrive Industrialiseringen i Danmark, må vi kende historien bag, på verdensplan.
Industrialiseringen har sine rødder i England hvor man havde formået at automatisere bearbejdningen af bomuld, og derved kunne sætte produktionen drastisk i vejret.
Med en hurtig og billig masseproduktion fik England gennem eksport penge til at finansiere krigene mod Frankrig i 1793 til 1815 (Napoleonskrigene)
England havde desuden en fordel da de havde let adgang til vigtige råvarer såsom kul og jern, desuden havde de herredømmet over havet som sikrede dem den vigtige eksport.
Konceptet med at fremstille varer ved maskinteknik spredte sig til andre former for erhverv og til andre lande i Europa. Der var en tendens til at industrien samlede sig på bestemte steder med bestemte fordele, hvor man f.eks. havde nem adgang til kul, træ og vandkraft, og man siger at det var industrialiseringen som affødte den moderne fabrik. Blandt de mange faktorer der spillede ind, kan man nævne teknologien som havde en væsentlig rolle i industrialiseringen.
Dampmaskinen var en vigtig opfindelse da den banede vej for infrastrukturelle udvidelser i form af jernbanenet som formindskede leveringstider af råvarer og eksportvarer... Køb adgang for at læse mere

SSO om industrialiseringen og arbejdsklasser i Danmark

[7]
Bedømmelser
 • 10-01-2017
  Tror ikke dette er en SSO opgave, da der er en del mangler ang. struktur kildehenvisninger og opbygning.
 • 28-04-2009
  Det er en rigtig god opgave med masser af guldkorn. anbefales 100%.
 • 20-06-2011
  ....................
 • 16-11-2010
  Givet af HF-elev på 2. år
  jeg har læst den og jeg vil gerne brug den til min ep