Organisk Kemi - Ethanol og Antabus - Rapport i Kemi

  • STX 3.g
  • Kemi A
  • 11
  • 21
  • 7031
  • PDF

Organisk Kemi - Ethanol og Antabus - Rapport i Kemi

Denne store rapport handler om organisk kemi og fokuserer på ethanol og antabus. Vi fremstiller antabus via en syntese og analyserer smeltepunktetet og renheden.

Indhold

Ethanol og antabus 1
Forord 2
Indledning 3
Ethanol – antabus’ fjende 3
Antabus – ethanols fjende 5
Antabus’ funktion i kroppen ved indtagelse af ethanol 6
Uheldigheder ved antabus 7
Fremstilling af antabus – syntese 8
Kemikalier, udstyr og forsøgsopstilling 8
Ved syntese af antabus er fremgangsmåden således: 8
Databehandling 11
Udbytte ved syntesen: 12
Bestemmelse af smeltepunkt 12
Konklusion på syntesen 13
Usikkerhed på måleudstyret 13
Fejlkilder 13
Smeltepunktsbestemmelsen 14
Analyse af det fremstillede stof (IR og NMR) 14
IR-spektroskopi 14
Fremgangsmåden ved en IR-analyse 16
NMR-spektroskopi 17
Fremgangsmåden ved en NMR-analyse 18
Konklusion på analysemetoderne 18
Afsluttende konklusion 19
Kildefortegnelse 20
Digitale kilder: 20
Kilder på papirform: 20
Billeder: 21

Uddrag

Indledning
Når man taler om rusmidler, vil de fleste nok i første omgang tænke på de euforiserende stoffer, hvilke også anvendes verden over, men alkohol er stadig det mest populære rusmiddel i de vestlige lande. Især i Danmark er det i mange sundhedsforskeres opfattelse en anelse for populært. I tilfælde hvor personer bliver lidt for glade for alkoholiske drikke, kan det godt tage overhånd som i nogle tilfælde kan lede til en afhængighed, som er farlig – både for kroppen, men også for samfundet. Som afvænningsmiddel til alkoholikere har antabus i mange år været et enestående redskab. Sammen med psykologhjælp er mange alkoholikere blevet behandlet. Ordet antabus er sammensat af græsk antí 'imod' + latin ab[sus 'misbrug' egl. perf.ptc. af ab[t• 'opbruge, misbruge' .
Når man vil fremstille antabus, sker det - ligesom for de fleste lægemidler - ved at lave en organisk syntese (principperne ved en syntese beskrives senere)... Køb adgang for at læse mere

Organisk Kemi - Ethanol og Antabus - Rapport i Kemi

[1]
Bedømmelser
  • 06-12-2014
    Den er helt fin, mangler måske at gå lidt i dybden, men god opgave