Oxidation af Ethanol - Rapport i Kemi

 • STX 3.g
 • Kemi A
 • Ingen givet
 • 10
 • 1727
 • PDF

Oxidation af Ethanol - Rapport i Kemi

Rapporten undersøger oxidation af ethanol.

Formål:
Formålet med øvelse 19 er, at finde ud af om oxidation af ethanol med dichromationer kan beskrives ved et af de to nedenstående reaktionsskemaer. Altså om der dannes en aldehyd eller en carboxylsyre.
1. CH3CH2OH + Cr2O72- CH3CHO + Cr3+
2. CH3CH2OH + Cr2O72- CH3COOH + Cr3+

Indhold

Formål
Teori
Apparatur
Kemikalier
Fremgangsmåde
Måleresultater og skemabehandling:
Efterbehandling
Diskussion
Usikkerheder og fejlkilder
Affald
Konklusion

Uddrag

Apparatur:
En målekolbe med prop (250 mL), en vægt, en dråbepipette, to pipetter med sugebold (5,0 mL og 10,0 mL), et bægerglas (250 mL), et termometer, en konisk kolbe (100 mL), en burette i stativ og en magnetomrører.

Kemikalier:
Ethanol, 0,100 M K2Cr2O7 opløst i 4 M H2SO4, 0,200 M (NH4)2Fe(SO4)2 i 1,00 M H2SO4 (frisk fremstillet) og ferroinopløsning (0,025 M).

Fremgangsmåde:
Med en dråbepipette afvejedes 2,00 g ethanol i en 250 mL målekolbe. Bagefter fyldes op med vand til stregen. Dette blandes grundigt sammen. Med en pipette overføres 5,0 mL af opløsningen til en 100 mL konisk kolbe, hvorefter der med en anden pipette tilsættes 10,0 mL 0,100 M K2Cr2O7 opløst i 4 M H2SO4.
Et 250 mL bægerglas fyldes halvt med varmt vand ca. 50C, hvori den koniske kolbe placeres og skal stå i mindst et kvarter. Efter minimum et kvarter antages at reaktionen er færdig.
Derefter skal overskuddet af dichromationer bestemmes ved en titrering med 0,200 M (NH4)2Fe(SO4)2 i 1,00 M H2SO4. Buretten spændes højt op, så kolben kan betragtes i gennemfaldende lys. En magnetomrører samt 3 dråber ferroin-indikator puttes i opløsningen, og titreringen startes.
Undervejs bliver opløsningen mere og mere grønlig, dette sker i takt med at Cr2O72- omdannes til Cr3+. Inden ækvivalens punktet er opløsningen helt blågrøn. Når en enkelt dråbe giver et farveskift til en blivende rød farve, er ækvivalenspunktet nået, og titreringen stoppes. Det tilsatte volumen noteres... Køb adgang for at læse mere

Oxidation af Ethanol - Rapport i Kemi

[4]
Bedømmelser
 • 23-04-2015
  Et spørgsmål. Hvordan kan du få 0,200 M * 0,00182L = 0,00182 mol? Burde det ikke være det dobbelte. 3,64 * 10^-4 = 0,00364 mol? Ellers fyldig opgave!
 • 30-09-2007
  God og overskuelig rapport!
 • 17-02-2007
  god
 • 07-03-2005
  god!