[2]

Organisk kemi

Forstå Organisk Kemi. Vi gennemgår alt det, du behøver at vide om Organisk Kemi på Kemi C, Kemi B, Kemi A og Biotek A. Dette kompendium hjælper dig blandt andet med følgende:

Du ser her et uddrag fra kompendiet om carbonhydrider:

Typer af carbonhydrider

Man opdeler carbonhydrider i følgende to overordnede grupper:

  • De alifatiske carbonhydrider (de mest normale)
  • De aromatiske carbonhydrider (de lidt mærkelige)

De alifatiske carbonhydrider er klart de vigtigste for dig at kende, og man kan godt være lidt fræk og kalde dem de mest normale carbonhydrider. I de alifatiske carbonhydrider plejer elektronerne at opføre sig, nøjagtig som man lærer det i begyndelsen af Kemi C.

De aromatiske carbonhydrider bruger man ikke nær så meget tid på i gymnasiet, og man kan godt være lidt fræk og kalde dem for de lidt mærkelige carbonhydrider. I de aromatiske carbonhydrider opfører elektronerne sig nemlig meget mærkeligt, og helt anderledes end man normalt lærer det. En konsekvens heraf er også, at aromatiske carbonhydrider har nogle helt anderledes kemiske egenskaber end de fleste alifatiske carbonhydrider.

Alifatiske carbonhydrider

Man kan lave alle mulige forskellige opdelinger af de alifatiske carbonhydrider. Den vigtigste opdeling er i alkaner, alkener og alkyner:

Alkaner

En alkan indeholder udelukkende enkeltbindinger. Her ser du en alkan:

Butan. 

Ovenstående alkan (butan) er en såkaldt uforgrenet alkan. Alkaner kan dog også være forgrenede, som vi ser her:

2-methylpropan.

Alkaner kan også være ringformede, som vi ser her:

Cyclohexan.

Ringformede alkaner kaldes for cycloalkaner.

Alkener

En alken indeholder minimum én dobbeltbinding. Her ser du en alken:

But-2-en.

Alkener kan også være ringformede:

Cyclohexen.

Ringformede alkener kaldes for cycloalkener.

Alkyner

Her ser du en alkyn:

Alkyner kan også være ringformede (cycloalkyner), men det ser man kun sjældent.

Aromatiske carbonhydrider

Aromatiske carbonhydrider er mærkelige, fordi de indeholder såkaldt delokaliserede elektroner. En delokaliseret elektron er en elektron, som man ikke helt ved hvor er. En delokaliseret elektron kan således bevæge sig rundt mellem mange forskellige atomer. 

Aromatisk carbonhydrider kan defineres således:

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Organisk kemi

[2]
Bedømmelser
  • 19-01-2024
    Givet af 2.g'er på STX
  • 07-05-2023
    Givet af HF-elev på 2. år