SOP om Food Inc, enzymer og kødklister i Dansk A og Kemi A

 • HTX 3. år
 • SRP (Dansk A, Kemi A, SOP)
 • 12
 • 18
 • 5275
 • PDF

SOP om Food Inc, enzymer og kødklister i Dansk A og Kemi A

SOP om Enzymer og Kødklister, skrevet i Kemi A og Dansk A.

I opgaven gør jeg bl.a. rede for enzymers opbygning, deres kemiske egenskaber, og herefter undersøger jeg hvordan enzymaktiviteten kan påvirkes, samt til sidst diskuterer fordele og ulemper ved brug af kødklister i kød fra Danmark, samt give en undersøgelse af hvorvidt kødklister er skadeligt for mennesker.

Opgaveformulering

• Gør rede for enzymer med fokus på deres kemiske egenskaber, opbygning og funktion samt forklar begreberne aktiveringsenergi og reaktionshastighed
• Forklar hvordan enzymaktiviteten kan påvirkes
• Beskriv enzymgruppen proteaser, deres virkemåde og de kemiske stoffer de nedbryder.
• Beskriv hvad kødklister er og hvordan det virker
• Giv en analyse og fortolkning af filmen ”Food, Inc.” (2008) med særlig vægt på filmiske virkemidler, som bliver anvendt for at fremme filmens budskab.
• Diskuter synspunkterne i debatten om enzymet Thrombin i dansk fødevareproduktion.
• Diskuter endvidere fordele og ulemper ved brugen af kødklister i dansk kød og undersøg om det er skadeligt for mennesker.

Studienets kommentar

Studieområdeprojektet på htx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Udformningen af eksemplet kan derfor afvige fra den måde, som et SOP skal skrives og bygges op. Fx skal et SOP fylde 15-20 sider, hvor der tidligere var andre krav til længde. I dag skal du heller ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Indledning 3
Enzymer 4
Kødklister 9
Food, Inc. 11
Debatten om kødklister 14
Konklusion 16
Litteraturliste 17
Bilag 1 18

Uddrag

"Indledning:
Kødklister er et helt nyt ord i danskernes sprogbrug. Avisen Metroexpress sætter i sin artikel, ”Her er ordene, der præger 2010” af Susanne Sayers d. 8. december 2010, kødklister ind på en top 6 liste over nye ord i 2010; hvor ordet konkurrer mod andre nydanske ord såsom ”Vuvuzela” og ”Zumba”.

Dette viser at kødklister tilsyneladende har vækket danskernes opmærksomhed – ordet vækker afsky hos nogle, mens andre bare gerne vil være mætte for en billig penge. Men hvad er kødklister egentlig og hvilke problemstillinger bringer det med sig? Det vil jeg i denne opgave uddybe og problematisere, hvor jeg først laver en gennemgang af kemien bag kødklister, herunder enzymers samt relevante begreber dertil.

I anden del af opgaven ser jeg lidt mere kritisk og analytisk på produktion og teknologiens indflydelse på madvarer, der ifølge manges øjne giver sig ud for at være noget helt andet under overfladen.

Dertil inddrager jeg filmen Food, inc., til en diskussion af synspunkterne i den danske debat om kødklister i dansk fødevareprodukt samt en diskussion af fordele og ulemper der findes, ved brugen af kødklister i dansk kød."... Køb adgang for at læse mere

SOP om Food Inc, enzymer og kødklister i Dansk A og Kemi A

[2]
Bedømmelser
 • 29-11-2011
  Givet af HTX-elev på 3. år
  Det giver mig en god inspiration, af hvordan jeg skal lave min Srp, jeg kan dog ikke bedømme højre da mine hoved fag er biologi og kemi.
 • 04-02-2015
  Givet af 2.g'er på STX
  gooood...............