[1]

Bioteknologi A mundtlig eksamen

Her er vores vejledning til den mundtlige eksamen i Bioteknologi A på STX og HTX. Vejledningen gennemgår, hvordan den mundtlige eksamen foregår, og hvordan du kan forberede dig til din eksamen. Vi giver dig også et eksempel på en eksamensopgave og viser dig, hvordan du kan planlægge en præsentation af opgaven til eksamen.

  1. Sådan forløber eksamen
  2. Eksamensopgaver
  3. Forberedelse
  4. Til eksamen

 

Her kan du læse et uddrag af vores gennemgang af, hvordan du forbereder præsentationen af din eksamensopgave

Læs opgaven igennem, og se på alle bilagene, inden du tager hjem fra skolen. Spørg din lærer, hvis der er noget, der er uklart i opgaven eller bilagene. Hold dig ikke tilbage! Husk, at din lærers fornemste opgave på dette tidspunkt er at sikre, at du får så høj en karakter som muligt.

I opgaverne indgår typisk taksonomiske nøgleord som "gør rede for", "analysér", "diskutér" mv. Sørg også for, at du er sikker på, hvad hvert enkelt af disse ord dækker over, inden du begynder at arbejde med opgaven. På den måde er du sikker på, at du vinkler hver del af opgaven rigtigt.

Gennemgå opgaven

Nu vil vi gennemgå, hvordan du planlægger en god præsentation ud fra din eksamensopgave med bilag. Lad os sige, at du har trukket denne eksamensopgave:

[...]

Opgaven indeholder typisk en til to store artikler eller cases, ligesom det er tilfældet her. Du får også en række mindre bilag – primært figurer, som du kan bruge til at understøtte informationerne i din præsentation.

Læs artiklerne

Nu skal du læse artiklerne, som følger med din opgave. Artiklerne handler om et bestemt emne inden for din opgaves overordnede tema. Noter artiklernes vigtigste pointer. Du skal referere til pointerne i din præsentation for at besvare eksamensopgaven fyldestgørende.

Her kan du se, hvordan noter til de to artikler kan se ud...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Bioteknologi A mundtlig eksamen

[1]
Bedømmelser
  • 11-06-2021
    Givet af HTX-elev på 3. år