Martin Luther og Reformationen | Opgave i Historie

 • STX 1.g
 • Historie A
 • 10
 • 2556
 • PDF

Martin Luther og Reformationen | Opgave i Historie

Dette er en større opgave i Historie om Martin Luther og Reformationen i 1536.

Problemformulering
Hvorfor var Martin Luthers nytolkning af kristendommen så provokerende for pavekirken i Rom?
For at besvare dette spørgsmål vil jeg
• kort redegøre for Martin Luthers liv og virke frem til 1520
• analysere og diskutere Martin Luthers reformatoriske tanker med særlig henblik på forholdet mellem kirke/stat og paveinstitutionen med udgangspunkt i en grundig analyse af dele af skriftet An den christlichen Adel deutscher Nation (1520)
• kort perspektivere til skriftets videre betydning i reformationshistorien

Indhold

- Indledning
- Problemformulering
- Opgavestruktur
- Martin Luthers liv og virke frem til 1520
- Analyse af kilde ”Til den kristelige adel af den tyske nation 1520”
- Perspektivering til skriftets betydning i reformationshistorien
- Konklusion
- Litteraturliste

Uddrag

Indledning
Jeg har valgt at skrive denne opgave fordi, jeg synes det et interessant emne at arbejde med. Det er et meget spændende emne, fordi Martin Luthers tanker har ændret kirkens status og synet på religion. Man gik fra katolicisme til protestantisme. Martin Luther er personen der startede den reformatoriske bevægelse. Martin Luther blev født 10. november 1483 i Eisleben, Tyskland. Han voksede op og blev munk, og senere præst i augustiner-eremitternes orden, dvs. her fik han en lang uddannelse, og blev professor på Wittenberg universitet. Under sit ophold på Wittenberg universitet, fik han lov til at studere alt det han ville, og her opdagede han at den katolske kirkes lære var forkert, idet at den katolske kirke mente, at man fx skulle købe afladsbreve for at viske sine synder ud. Men ifølge Davids salmer og Paulus´ Romerbrev, ville Gud tilgive alle og man behøvede ikke at gøre sig fortjent til frelsen.

Opgavestruktur
Jeg har valgt at bygge min opgave således, at jeg vil redegøre Martin Luthers liv frem til 1520. Jeg har også valgt at analysere en kilde, som Martin Luther har skrevet An den christlichen Adel deutscher Nation 1520 ”Til den kristelige adel af den tyske nation 1520 ”. Kilden er blevet oversat af Margrethe Lomholt Thomsen, så det er en andenhånds kilde. Jeg har også valgt at kigge på hans reformtanker, og hvordan disse tanker har ændret samfundets liv i dag.

Martin Luthers liv og virke frem til 1520
Reformationen var en omvæltning af kirken, da man med reformationen fik protestantismen, og kirken mistede al sin formue og magt i de dele af Europa, der tilsluttede sig Luthers reformation. Kirken havde i middelalderen en meget stor indflydelse, og bestemte meget mere end kongehuset, kirken ejede også en større del jord. Kirken fik meget af sin rigdom fra afladsbreve, som folket købte for at viske sine synder ud, og slippe for skærsilden. Denne form for magt... Køb adgang for at læse mere

Martin Luther og Reformationen | Opgave i Historie

[5]
Bedømmelser
 • 03-04-2011
  jeg synes ikke at jeg kan bruge særligt meget af det i teksten, som jeg troede. men det er en ok kort beskrivelse af martin luther, og analysen vil jeg helt klart kunne bruge, som kan sættes op mod min egen.
 • 07-03-2014
  Opgaven er i sig selv okay, men med mindre, at man har de præcis samme kildetekster, er den ikke særlig brugbar.
 • 06-06-2013
  God opgave... Kunne måske være mere præcis..
 • 04-06-2013
  udemærket opgave. Ikke så meget at sige.