Reformationen i Danmark (1536)

Lutheranismen blev indført ved et stændermøde

Reformationen slog igennem i Danmark i 1536-1537, og lutheranismen blev derefter en statsreligion. Kongen fængslede de tidligere katolske biskopper og indførte derefter reformationen på et stændermøde i København. Kongeparret blev kronet påny, og Københavns Universitet (som dengang var landets eneste) blev genåbnet i en ny, luthersk udgave.  

Kongen blev landets største jordejer

Kongen blev efter reformationen den absolut største jordejer i Danmark. Christian 3. inddrog nemlig efter reformationen alle kirkens ejendomme til staten (inklusive klostre), fordi kirken ikke skulle eje jord ifølge den nye tro. Kirken måtte nemlig ikke være en verdslig magt. På den måde blev kirken elimineret som magtfaktor i samfundet, og kirken stod nu i kongens tjeneste. Kongemagten i Danmark stod derfor langt stærkere efter reformationen.

Christian 3. skriver i en forordning efter Rigsdagen i Kø...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind