SOP: Det Danske Skattesystem i Engelsk og International Økonomi

SOP: Det Danske Skattesystem i Engelsk og International Økonomi

SOP om det Danske Skattesystem i Engelsk A og International Økonomi A.

Opgaven omhandler de væsentligste træk ved det danske skattesystem og om problemerne ved det danske system.

Det danske skattesystem bliver desuden sammenlignet med det britiske.

I denne forbindelse indgår bl.a. en gennemgang af indkomstskat, frikort, bundskat, mellemskat, topskat, skatter generelt, sociale forskelle, degressivskat, skattepligtig indkomst, arbejdsmarkedsbidrag, finansloven, samt skattekommissionen.

Elevens kommentar

Der er få bilag der ikke er med i opgaven da disse pdf-filer ikke kunne uploades.

Studienets kommentar

Studieområdeprojekter på hhx hed tidligere studieretningsprojekter (SRP). Eksemplet her er skrevet som et SRP. Der er enkelte forskelle mellem de to opgavetyper. I dag skal du fx ikke skrive et engelsk abstract, men et resumé på dansk. De fleste krav er dog ens, så du kan sagtens bruge eksemplet til at få gode idéer til dit SOP.

Den bedste måde at bruge eksemplet er ved at bruge SOP-bogen sideløbende. SOP-bogen er opdateret på alle de nye regler, så du er sikker på at leve op til alle krav.

Indhold

Abstract 2
Væsentlige træk ved det Danske skattesystem 4
Offentlige udgifter 4
Samfundsøkonomi 4
Sociale forskelle 4
Skatter 5
Indkomstskat 5
Frikort 6
Bundskat 6
Mellemskat 6
Topskat 6
Arbejdsmarkedsbidrag 7
Marginalskat 7
Skattepligtig indkomst 7
Degressivskat 8
Finansloven 8
Skattekommission 9
Sammenfatning 10
Skattetrykkets påvirkning af arbejdsmarkedet 11
Uddannelse 11
Arbejdsgiver 12
Konklusion 13
Kort om britisk skat 14
Sammenligning af Storbritannien og Danmark 15
Konklusion 15
Ændringsforslag til skattesystemet. 16
Ny alliances skattereform(Liberal alliance) 16
Topskatten skal sænkes! 18
Skattestoppets påvirkning 18
Konklusion 19
Overordnet konklusion 20
Kilder 22

Uddrag

Ved at lave denne opgave vil jeg finde ud af hvad nogen af de væsentlige træk er ved det danske skattesystem, hvor jeg vil gå særligt i dybden med den danske indkomstskat.

Derudover vil jeg se på hvordan det danske skattetryk påvirker arbejdsmarked i Danmark.

Hvorefter jeg kort vil komme ind på det britiske skattesystem for at kunne sammenligne Danmark og Storbritannien.

Til sidst vil jeg se på nogle ændringsforslag til det danske skattesystem og derudover finde ud af om regeringens skattestop påvirker udarbejdelsen af ændringsforslag til skattesystemet... Køb adgang for at læse mere

SOP: Det Danske Skattesystem i Engelsk og International Økonomi

[3]
Bedømmelser
 • 13-03-2013
  Givet af HHX-elev på 2. år
  ..............................................................
 • 16-02-2014
  god opgave. god inspiration.!
 • 06-12-2011
  super god opgave :-)