DIO rapport i Engelsk A og Samtidshistorie B om The american dream

 • HHX 3. år
 • DIO (Historie B, Engelsk A)
 • 10
 • 15
 • 4006
 • PDF

DIO rapport i Engelsk A og Samtidshistorie B om The american dream

Jeg har valgt, at skrive min DIO i fagene Engelsk A og Samtidshistorie B. Hovedemnet for denne DIO er migration og velfærd, og jeg har skrevet om området: The American Dream. Jeg vil redegøre for årsagerne til udvandringen fra Irland til USA i 1840'erne og herunder begrebet The American Dream. Jeg vil blandt andet, basere min viden på dette ud fra filmen Out of Ireland; The story of Irish Emigration to America. Med hjælp fra modellen Reading and analyzing poetry, vil jeg analysere sangen He Lies In The American Land, som er skrevet af den amerikanske sangskriver Pete Seeger. Jeg vil også læse og analysere teksten Once againg, Ireland's young prepare to leave og Ireland expects another exodus of workers, ved hjælp fra analysemodellen non-fiction: how to read a text. Til sidst vil jeg vurdere sammenhængen mellem de analyserede tekster og den amerikanske drøm.

Indhold

Indledning 1
Metodebeskrivelse 1
The American Dream 3
• Irerne i USA 5
• Europæisk emigration 6
Nonfiction: How to read a text 7
• Hvilken type tekst 7
• Afsender 7
• Modtageren 7
• Hvad er karakteristisk i teksten 8
• Hvad er afsenderens intention 10
Reading and analyzing poetry 11
• Forfatterskab 11
• Baggrund 11
• Referat 11
• Opsætning 11
• Budskab, stemning og tema 12
• Sammenligning 13
Konklusion 13
Kildeoversigt 14
• Bøger 14
• Artikler 14
• Sang 14
• Film 14
• Hjemmesider 14

Uddrag

Metodebeskrivelse
Til at skrive denne opgave har jeg valgt at benytte mig af forskellige kvalitative metoder fra de medvirkende fag. Blandt disse kvalitative metoder har jeg brugt analysemodeller, så som: Non-fiction: how to read a text og Reading and analyzing poetry, som jeg er stødt på i undervisningen. De nævnte analysemetoder har vist sig, at være yderes behjælpelige igennem forløbet, da jeg fik opnået en større forståelse for både artiklerne: Once againg, Ireland's young prepare to leave, Ireland expects another exodus of workers og sangen He lies in the American Land.

Jeg har under mit skriveforløb arbejdet separat med engelsk og samtidshistorie. Jeg har indsam-let mine materialer til de to fag hver for sig, med henblik på, at materialet skulle være forskellige men stadig have en god sammenhæng. Dette syntes jeg har lykkes mig meget godt, da jeg har formået at analyser og anvende både artikler, bøger, film og en sang. Til at finde disse materialer, har jeg blandt andet anvendt undervisningsmodulerne, internettet og biblioteket. Jeg har været meget opmærksom på, at mine kilder skulle være troværdige hele vejen igennem. I samtidshistorie har jeg læst bogen: Irish immigration; immigration to the United States in the 1800s, som er skrevet af Murray Pile og udgivet i 2005. Jeg har baseret store del af min samtidshistorie på netop denne bog, som håndgribeligt beskrev den irske emigration til USA i 1800tallet. Herudover har jeg set filmen: Out of Ireland; The story of Irish Emigration to America, den var også meget informativ, men jeg syntes, at bogen var bedre til, at beskrive det samfundskonsekvente som jeg ville have med i min opgave.

Alt mit research har stort set forgået på engelsk, da jeg ikke mente, at de danske artikler og bøger havde nok relevans. Mine kilder, så som de to artikler, filmen og bogen, er afhængige af andre kilder. Men sangen af Pete Seeger er uafhængig. Alle afsendere fra mit materiale giver mig en overbevisende bevidsthed om, at de alle har meget forstand på emnet de skriver om, og at de er troværdige, hvilket jeg begrunder jeg senere i opgaven.

Den samfundshistoriske del af opgaven er historien, mens analysedelen dækker det engelske fag. Det skal nævnes, at jeg i den samfundshistoriske del ikke har sat en stor mængde af fodnoter, da hele min viden omkring dette emne er baseret på bogens, og lidt af filmens indhold.

Min problemformulering har været nem at gå til, i og med at jeg tydeligvis har lavet en plan over mit forløb, og hvilke materialer jeg skulle benytte mig af. Undervejs i opgaven, har jeg dog taget andre kilder i brug i form af andre internetsider, som jeg har sat som fodnote.

Ved at kombinere samtidshistorie og engelsk, har de tilsammen givet er helhedsorienteret for-ståelse af konsekvenserne ved emigration. Jeg syntes, at det har været en stor fordel at skrive i to fag, fordi man på denne måde, kan komme dybere ned i sin opgave ved, at kombinere de forskellige emner, som de to fag forskellige fag berører. F.eks. når man nu skriver om Irlands historie i forhold til emigration, så syntes jeg, at det er positivt, at have fået muligheden for også at inddrage noget engelsk som har kæmpe relevans i forhold til emnet... Køb adgang for at læse mere

DIO rapport i Engelsk A og Samtidshistorie B om The american dream

[15]
Bedømmelser
 • 29-09-2011
  godt mester bliv du bare ved
 • 10-06-2011
  flot opgave.. den er meget flot skrevet og har været en stor hjælp
 • 16-03-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  Rigtig god opgave! Jeg brugt den selv som inspiration til min DIO.
 • 04-03-2014
  Super god, god inspiration

Materialer relateret til DIO rapport i Engelsk A og Samtidshistorie B om The american dream.