DIO om Kina

DIO om Kina

Denne opgave i DIO handler om Kina og er skrevet i fagene Engelsk og International Økonomi.

I opgaven er der:

- En redegørelse for Kinas økonomisk og politiske udvikling siden 1976.

- En undersøgelse af overgangen fra plan til markedsøkonomi

Afslutningsvis vurderes konsekvenserne af levevilkårene i Kina som følge af udviklingen i landet.

Indhold

Indledning
Problemformulering
Metodevalg
Den politisk og økonomiske udvikling i Kina efter 1976
Fra plan til markedsøkonomi
Levevilkår i Kina i dag
Konklusion
Refleksion
Litteraturliste

Uddrag

Metodevalg

Jeg har valgt at sammensætte fagene international økonomi og engelsk. Efter at have valgt mit emne udarbejdede jeg min problemformulering, som skulle være udgangspunktet for hele rapporten. Jeg fortog en dybdegående informationssøgning, hvor jeg har haft en kritisk tilgang til enhver kilde for at sikre pålideligheden af denne. I engelsk har vi arbejdet med forskellige kulturteorier og modeller som jeg har ladet indgå i opgaven. En væsentlig del af de indhentede materialer er engelsksprogede og jeg har i den forbindelse anvendt engelskfaglige metoder for bedre at kunne udvælge og forstå teksterne inden for en rimelig tidsramme. I international økonomi har vi lært at anvende modeller og teorier for at kunne analysere og belyse samfundsøkonomiske størrelser. Disse har jeg ligeledes ladet indgå i min rapport sammenholdt med flere økonomiske begreber fra undervisningen. Min viden fra engelsk og international økonomi har altså tilsammen bidraget til besvarelsen af min problemformulering... Køb adgang for at læse mere

DIO om Kina

[41]
Bedømmelser
 • 12-04-2011
  Givet af HHX-elev på 3. år
  utrolig god opgave! velformuleret!
 • 28-03-2012
  super god opgave, med god inspiration :)
 • 02-02-2015
  Givet af HHX-elev på 3. år
  god opgave, alle point værd
 • 27-04-2013
  top top top top klasse