SRP: Menneskerettigheder i Kina i Historie og Samfundsfag

  • STX 3.g
  • SRP (Historie A, Samfundsfag A)
  • 10
  • 33
  • 8387
  • PDF

SRP: Menneskerettigheder i Kina i Historie og Samfundsfag

SRP om Menneskerettigheder i Kina, som er undersøgt med fagene Historie A og Samfundsfag A - i opgaven findes blandt andet en grundig redegørelse for Kinas politiske og økonomiske udvikling efter 1949 til i dag, med fokus på udviklingens betydning for Kinas overholdelse af menneskerettighederne.

Herefter kommer en undersøgelse af om Kina i 1989 (studenteroprøret) og i dag levede/lever op til menneskerettighederne. Ved at bruge nutidige eksempler vises det, at det kinesiske styrer stadig bryder menneskerettighederne. Derudover er kinesiske samfundsforskeres holdninger til det kinesiske styres håndtering af menneskerettighederne inddraget.

Slutteligt en diskussion om Kinas politiske og økonomiske udvikling har ført til et stigende internationalt pres om at Kina skal overholde menneskerettighederne, med udgangspunkt i IP teorier.

Elevens kommentar

Jeg har i opgaven glemt at bruge betegnelsen procentpoint når, der er tale om indekstal.

Studienets kommentar

Bemærk: I dette SRP er der ikke analyseret kilder i historie. Du kan stadig bruge opgaven som inspiration til emne og indhold, men husk at din opgave skal indeholde en analyse af konkret kildemateriale for at få en god karakter.
Du kan også få hjælp til dit Studieretningsprojekt i SRP-bogen. Her guider vi dig i alt fra emnevalg og faglige metoder til opbygning af opgaven.
Få den bedste hjælp til SRP med SRP-bogen.

Indhold

Abstract 1
Indledning 3
Kinas politiske og økonomiske udvikling fra 1949 til i dag 3
Mao Zedongs styre 4
Kina på den internationale scene 4
Deng Xiaopings økonomiske reformer 5
Konsekvenserne af de økonomiske reformer 6
Studenterdemonstrationen 1986-1987 6
Studenterdemonstrationen på Tian'anmen-pladsen 1989 7
Kinas økonomiske og politiske udvikling fra 1992 til i dag 8
Delkonklusion 9
Menneskerettighederne i Kina 9
Menneskerettigheder 9
Deng Xiaopings håndtering af Studenterdemonstration på Tian'anmen-pladsen 10
Studenterdemonstrationen som et tabu 12
Ret til ytringsfrihed – dog begrænset 13
Styrets forhold til menneskerettigheder 13
Et opråb om demokrati 14
Delkonklusion 15
Internationalt krav om forbedringer af menneskerettighederne i Kina 16
Det internationale pres efter opstanden på Tian'anmen-pladsen i 1989 16
Kravene i dag ud fra realistisk og idealistisk syspunkt 17
Kravene ud fra verdenssystem-teorien 19
Kravene ud fra Samuel P. Huntingtons teori clash of civilizations 19
Kravende ud fra Francis Fukuyamas teori End of history 20
Delkonklusion 21
Konklusion 21
Litteraturliste 23
Bøger 23
Internetmateriale (artikler, taler m.m.) 23
Modeller 24
Bilag 1 25
Bilag 2 25
Bilag 3 26
Bilag 4 26
Bilag 5 27
Bilag 6 27
Bilag 7 28
Bilag 8 29

Uddrag

"Indledning:
Omkring en tredjedel af verdensbefolkningen er kinesiske borgere, og er dermed underlagt den kinesiske forfatning. Dette betyder, at det er vigtigt at have Kina med, hvis FN (Forenede Nationer) ønsker at forbedre menneskerettighederne på globalt plan.

Siden 1949, hvor Mao Zedong oprettede Den Kinesiske Folkerepublik, har styret i Kina været kendt globalt for overtrædelse af FN's menneskerettighedserklæring fra 1948, trods det at Kina underskrev aftalen i 1948. FN's Menneskerettighedserklæring ligger til grund for en liberal vestlig tankegang.

I løbet af de sidste 30 år efter Mao Zedong har Kina gennemgået en økonomiske liberalisering i form af markedsøkonomi og opbygning af den meget begrænsede privat sektor. Dette har skabt store forandringer i Kina og dannet det samfund, Kina har udviklet sig til at være i dag.

Opgaven indledes med at redegøre for Kinas økonomiske og politiske udvikling frem til 1989 med fokus på studenterdemonstrationen på Tian'anmen-pladsen i 1989. Herefter redegøres for den tilsvarende økonomiske og politiske situation i dag. Derefter vil det blive undersøgt, om Kina i de tilsvarende to historiske snit lever op til FN's menneskerettighedserklæring fra 1948 med fokus på ytringsfrihed.

Med udgangspunkt i Deng Xiaopings tale til undtagelsestilstandsenhederne den 9. juni 1989, og tilsvarende med udgangspunkt i det demokratiske opråb fra manifestet Charter 08 fra 2008, vil styrets håndtering af ytringsfrihed i 1989 og i dag blive belyst, og det vil med dette blive belyst, om der er sket en forbedring af ytringsfriheden siden 1989.

Endelig sammenholdes redegørelsen af den økonomiske og politiske udvikling i de to historiske snit, med undersøgelsen af den tilsvarende udvikling af menneskerettighederne. Her diskuteres det om, Kinas politiske og økonomiske udvikling har ført til øget internationalt pres om forbedringer af menneskerettighederne. Denne diskussion tager udgangspunkt i en række teorier om international politik.

Kinas politiske og økonomiske udvikling fra 1949 til i dag
For at få et overblik over Kinas politiske og økonomiske udvikling fra 1949 til i dag, redegøres først kort for Mao Zedongs tid som statsoverhoved af Folkerepublikken Kina og leder af Kinas Kommunistiske Folkeparti (KKP) fra 1949 til 1976. Derefter redegøres for Deng Xiaopings økonomiske reformer i 1977, som på sigt skabte stor vækst i Kina, men også skabte grobund for studenteroprøret i 1989. Derefter redegøres der for Kinas nuværende økonomiske og politiske status.

Mao Zedongs styre
Den 1. oktober 1949 erklærede Mao Zedong den Kinesiske Folkerepublik for oprettet under KKP's ledelse. Borgerkrigen i Kina (1946-1949) havde ført til hyperinflation og en ødelagt industri. Mao Zedong lod sig inspirer af Sovjetunionen. Den sovjetiske model kunne dog ikke direkte overføres til Kina, da Mao Zedong primært ønskede en effektivisering af landbruget og sekundært industrien . Mao Zedong ophævede Kinas feudale system ved at fratage landbrugsjorden fra herremændene og uddele den til bønderne. Under denne proces blev ca. 2 mio. godsejere henrettet . Derefter præsenterede Mao Zedong i 1953 en ny femårsplan, der skulle indføre planøkonomi og satse på den hårde industri. Kinas produktion under femårsplanen steg med 130%, Kinas årlige økonomiske vækst var i samme periode på 9%. Dermed var femårsplanen en succes . Den næste femårsplan fra 1958 blev det store spring fremad. Der blev indført folkekommuner, der skulle virke som en social forsikring. Folkekommunerne skulle være centrum både for industrien og landbruget, og sørge for at alt arbejdskræft blev udnyttet maksimalt. Det fik dog store menneskelige konsekvenser, da bønderne skulle aflevere størstedelen af afgrøderne til folkekommunerne, hvorefter staten opkøbte afgrøderne. Kornmængden der var til rådighed for hver kineser, faldt med 25% fra 1960-1961, og det vurderes at mellem 20 og 38 mio. kinesere dødede af sult fra 1959-1962 . I 1959 overtog Liu Shaoqi Den Kinesiske Folkerepublik, og afviklede det store spring fremad i 1960, mens Mao Zedong forblev formand for KKP. I stedet indførte Lui Shaoqi private markeder for landbrugsprodukter og stoppede opkrævningen af bøndernes afgrøder ."... Køb adgang for at læse mere

SRP: Menneskerettigheder i Kina i Historie og Samfundsfag

[0]
Der er endnu ingen bedømmelser af dette materiale.